Θεσσαλονίκη:Όχι στην εκμετάλλευση για το …φτερό του καρχαρία!

Τον «χορό» εκμετάλλευσης που στήνεται πάνω στο …φτερό του καρχαρία, επιχειρεί να ανακόψει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει και η περιβαλλοντική οργάνωση iSea, που ιδρύθηκε το 2016 στη Θεσσαλονίκη. «Σταματήστε την πρακτική αφαίρεσης πτερυγίων – Σταματήστε το εμπόριο» (Stop Finning – Stop the trade) είναι το θέμα της πρωτοβουλίας ενάντια στην αφαίρεση και στο εμπόριο των πτερυγίων καρχαριών, τα οποία πωλούνται στη συνέχεια, σε πολύ υψηλές τιμές, σε ασιατικές αγορές.

«Το πτερύγιο του μπλε καρχαρία, είδους που συναντάται και στην Ελλάδα, μπορεί να πουληθεί έως και 60 ευρώ το κιλό, ενώ φέτες από το σώμα του ζώου, που συνήθως παρουσιάζονται ψευδώς ως “γαλέος”, πωλούνται από 3 έως 15 ευρώ το κιλό», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος προγραμμάτων αλιείας της iSea Ιωάννης Γιώβος. Όπως διευκρινίζει, μπορεί η αλιεία καρχαριών να επιτρέπεται στην Ευρώπη, αλλά από το 2013 με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να εκφορτώνονται ολόκληροι, χωρίς να λείπουν το πτερύγιά τους.

«Κι αυτό γιατί συναντάμε σε ασιατικές χώρες το φαινόμενο να αλιεύουν τον καρχαρία, να κόβουν μόνο τα πτερύγια και στη συνέχεια να τον ξαναπετάνε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα το ζώο να πεθαίνει από ασφυξία, καθώς οι καρχαρίες για να αναπνέουν πρέπει να κολυμπάνε. Μολονότι λοιπόν η αφαίρεση πτερυγίων καρχαριών επί σκαφών της ΕΕ και στα ύδατα της ΕΕ απαγορεύεται και οι καρχαρίες πρέπει να εκφορτώνονται με τα πτερύγιά τους σε φυσική συνοχή με το σώμα τους, η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πτερυγίων και σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος για το παγκόσμιο εμπόριο πτερυγίων», αναφέρει ο κ. Γιώβος. «Αν και στην Ελλάδα δεν έχουν παρατηρηθεί τέτοιες πρακτικές, εντούτοις ο κανονισμός της ΕΕ, ανοίγει ένα παραθυράκι στην πώληση των πολύτιμων, για την ασιατική αγορά, πτερυγίων», προσθέτει, εξηγώντας πως «δίνει δηλαδή στην ουσία, κίνητρο στους αλιείς να ψαρεύουν καρχαρίες, δυσκολεύοντας τον έλεγχο».

Η ΕΕ είναι σημαντικός παράγοντας στην εκμετάλλευση των καρχαριών και δεδομένου ότι σπάνια εκτελούνται επιθεωρήσεις στη θάλασσα, οι παράνομες πρακτικές διατήρησης, μεταφόρτωσης ή εκφόρτωσης πτερυγίων στην ΕΕ συνεχίζονται. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να τεθεί τέλος στο εμπόριο πτερυγίων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, της εξαγωγής και της διαμετακόμισης πτερυγίων, εκτός από όσα βρίσκονται σε φυσική συνοχή με το σώμα του ζώου.

«Δεδομένου ότι η αφαίρεση των πτερυγίων αποτρέπει την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων διατήρησης των καρχαριών, ζητούμε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 605/2013 ώστε να καλύπτει και το εμπόριο πτερυγίων και, ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή να θεσπίσει νέο κανονισμό, ο οποίος θα επεκτείνει την υποχρέωση της “φυσικής συνοχής των πτερυγίων με το σώμα” σε όλες τις συναλλαγές καρχαριών και σελαχιών στην ΕΕ», επισημαίνει ο κ. Γιώβος.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, υπάρχει και σχετικό ψήφισμα:

https://eci.ec.europa.eu/012/public/#/

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Categories