ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Σε συνάντηση της Ομάδας την Τετάρτη 20/02 συζητήθηκε η συμμετοχή των μελών στις δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην πρόταση του Τμ. Χημείας του ΕΚΠΑ. προς τον Δήμο Σαρωνικού για την διαχείριση των απορριμμάτων.
Η πρόταση έχει υποβληθεί από 20/01 και ο Δήμαρχος απάντησε ότι προτίθεται να την υλοποιήσει. Αυτό αναμένεται εντός του Μαρτίου ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες.
Στην συνάντηση ο επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου καθ. Κ. Χασάπης ενημέρωσε την ομάδα για τα παραδοτέα, συγκεκριμένα θα δοθούν στον Δήμο Σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων με αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών στα παρακάτω θέματα:
1. Μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, με προγράμματα κινήτρων
2. Αποτελεσματική αποκομιδή με βασικό στοιχείο την αποτροπή τοπικών χωματερών.
3. Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης σταθερού τύπου και κινητά συστήματα μεταφόρτωσης
4. Αναβάθμιση της ανακύκλωσης συσκευασιών (μπλε κάδοι) και δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης ογκωδών.
5. Αξιοποίηση των βιοαποβλήτων σε δύο κατευθύνσεις
α) κεντρικά από τον Δήμο και
β) από ενδιαφερόμενους πολίτες οι οποίοι διαθέτουν χώρους και εξοπλισμό και παράγουν βιοαπόβλητα. Σε αυτούς θα δοθούν κίνητρα και παροχή τεχνογνωσίας.
Επίσης θα παραδοθεί ποσότητα προς διάθεση στο Δήμο 1.000 σάκων των 50 λίτρων εδαφοβελτιωτικού από φυτικά υπολείμματα και 100 σάκοι των 50 λίτρων από φυτικά και οργανικά ενδεικτικής ελάχιστης εμπορικής αξίας 6.750€.
6. Θα δοθούν στοιχεία για την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για περαιτέρω αξιοποίηση των απορριμμάτων με συγκεκριμένα ανταποδοτικά οφέλη, κυρίως οικονομικά και περιβαλλοντικά.
Επισημάνθηκε ότι στην πρόταση προβλέπεται η συμμετοχή 3 πολιτών στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου .
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο 5ο παραδοτέο και μέλη της ομάδας ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την δράση. Ο κ. Α. Αλεξανδράκης έχει δεσμεύσει 4.350lt παραγωγής εδαφοβελτιωτικού με βάση τη ζήτηση από οικιστές στην ΑΤΕ, ο κ. Χ. Κοτσιρέας προτίθεται να εργασθεί ως χειριστής κλαδοτεμαχιστή. (Σημ. στα πλαίσια του έργου θα τεκμηριωθούν στην πράξη οι δυνατότητες του υπάρχοντος κλαδοτεμαχιστή στον Δήμο) η κ. Ζ. Φραντζέσκου διαθέτει χώρο σε κτήμα της στην Π. Φώκαια για πιλοτική εφαρμογή επίσης και ο κ. Κ. Ναξάκης χώρο σε κτήμα του στα Καλύβια.
24/02/2010

Categories