Δράσεις μέσω του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα–Κύπρος, για τις “Smart Cities”, υλοποιεί ο Δήμος Χανίων

Η 2η Ημερίδα Πληροφόρησης της Πράξης «Smart Cities», πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στο ενετικό λιμάνι, με τη συμμετοχή των Δήμων Μυτιλήνης και Πάφου.

Στην ημερίδα, ο Δήμος Χανίων παρουσίασε τα αποτελέσματα της συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος, ένα πρόγραμμα για τις «Smart Cities», το οποίο σχεδιάζει, υλοποιεί και επικοινωνεί δράσεις τεχνολογίας για τους πολίτες, κυρίως τουριστικού χαρακτήρα και στοχεύει στην καλύτερη σχέση του πολίτη με τον Δήμο. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, Γιάννη Γιαννακάκη, μέσα από την υλοποίηση της πράξης Smart Cities, ο Δήμος Χανίων: «Ανέπτυξε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της “έξυπνης πόλης” στην πόλη των Χανίων. Ο σχεδιασμός αυτός ήταν αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης και είναι σε συμφωνία με το όραμα του δήμου. Παράλληλα, αναπτύχθηκε το στρατηγικό σχέδιο Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Χανίων, το οποίο δύναται να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων και πολιτικών προώθησης που συμβάλλουν στη μέγιστη δυνατή υποστήριξη της “εικόνας” του Δήμου».

Επίσης, αναπτύχθηκε από τον δήμο ένα καινοτόμο σύστημα υποβολής παραπόνων-αιτημάτων για πολίτες, κυρίως προχωρημένης ηλικίας, που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις ή τη δυνατότητα πρόσβασης σε Η/Υ και έξυπνες φορητές συσκευές, το οποίο εγκαταστάθηκε σε δομές του δήμου (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ). Πραγματοποιήθηκε ακόμα, συλλογή-τεκμηρίωση και παραγωγή ψηφιακού υλικού για αξιόλογα σημεία ενδιαφέροντος της ενδοχώρας του Δήμου Χανίων, καθώς και παραγωγή διαφημιστικού video spot. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής δήμου, Σεβαστή Πολυχρονάκη, «στον Δήμο Χανίων οι περισσότεροι γνωρίζουν την παλιά πόλη, το ενετικό λιμάνι, αλλά δεν γνωρίζουν τα αξιόλογα σημεία ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην ενδοχώρα. Έτσι λοιπόν εμείς, στο πλαίσιο της πράξης αυτής, εκτός των άλλων, τα καταγράψαμε και προχωρήσαμε στην παραγωγή φωτογραφιών, εναέριων λήψεων, κειμένων και μεταφράσεων προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν για την ευρύτερη τουριστική προβολή όχι μόνο των Χανίων αλλά και όλου του Νομού».

Η πράξη Smart Cities είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Κύριος δικαιούχος είναι ο Δήμος Πάφου και συν-δικαιούχοι οι Δήμοι Λέσβου και Χανίων.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Categories