Ηράκλειο: Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου για την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Έκτακτης Ανάγκης

Στις 28 Νοεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε την Ευρώπη σε κατάσταση Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Έκτακτης Ανάγκης και κάλεσε την Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να λάβουν επειγόντως τα μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμηση και τον περιορισμό αυτής της απειλής, πριν να είναι πολύ αργά και δηλώνει ότι δεσμεύεται να πράξει το ίδιο.

Με το ψήφισμα, το Ευρωκοινοβούλιο πραγματοποίησε ένα μεγάλο βήμα αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση άμεσα για την αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, «η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού πρέπει να αναλογιστεί τον ρόλο της και να συμπράξει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το θαρραλέο και ιστορικό βήμα».

Σε αυτό το πλαίσιο, το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου, στη συνεδρίασή του χθες 24 Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εκδώσει ψήφισμα, με το οποίο κηρύσσει τον Δήμο Ηρακλείου σε κατάσταση Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Έκτακτης Ανάγκης, επιβεβαιώνει ότι οι μέχρι σήμερα δράσεις του δήμου, όπως έχουν αποτυπωθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων, στις Στρατηγικές Βιώσιμης Κινητικότητας, στο Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων, Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, συμβάλλουν στον περιορισμό του αποτυπώματος του άνθρακα και δεσμεύεται ότι και οι επόμενες πρωτοβουλίες, στρατηγικοί στόχοι και δράσεις θα συμβάλλουν στον ίδιο στόχο.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Categories