Αντίο στο Δημοτικό-Περιφερειακό Δημοψήφισμα του Κλεισθένη

Αναστέλλονται για ολόκληρη τη διάρκεια της παρούσας δημοτικής και περιφερειακής περιόδου τα άρθρα 133 έως 151 του Κλεισθένη.

Ολόκληρο, δηλαδή, το Κεφάλαιο Η’ «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση των θεσμών συμμετοχής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δημοτικό και Περιφερειακό Δημοψήφισμα» του ν.4555/2018.

Με άλλα λόγια, η νυν Κυβέρνηση στέλνει στις καλένδες μία από τις κεντρικές “σημαίες” της “μεταρρύθμισης” της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που είχε προβληθεί έντονα επικοινωνιακά ως σημαντική παρέμβαση στην τοπική δημοκρατία.

Η αναστολή γίνεται με την παρ.1 του αρ.12 «Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής λειτουργίας Δήμων» του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου προβλέπεται ότι:

« 1. Η ισχύς των άρθρων 133 έως 151 του ν.4555/2018 αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής και περιφερειακής περιόδου. »

Η Αιτιολογική Έκθεση προαναγγέλλει νέα σχετική νομοθετική παρέμβαση, καθώς αναφέρει:

« Αναστέλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής και περιφερειακής περιόδου οι διατάξεις που προβλέπουν το δημοτικό και περιφερειακό δημοψήφισμα, ενόψει της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου. »

https://www.airetos.gr/

Categories