27 προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού (ανταποδοτικού χαρακτήρα) για το 2020 προγραμματίζει ο Δήμος Σαρωνικού

Σύμφωνα με χθεσινή (56/12.3.20) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφασίσθηκε η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων για το έτος 2020 στις ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών (7),

ΔΕ Χειριστών (3), ΥΕ Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων (10),

ΥΕ Υδραυλικών (2) και

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης (5).

 

Categories