Δ. Σαρωνικού. Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας του Δημοτολογίου και των Ληξιαρχείων

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας του Δημοτολογίου και των Ληξιαρχείων
Σε συνέχεια της από 15-3-2020 ανακοίνωσης μέτρων για τη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού σας ενημερώνουμε ότι :
Για θέματα που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών από το Δημοτολόγιο καθώς και την έκδοση Ληξιαρχικών πράξεων παρακαλούμε για την υποβολή των αιτήσεων και την παραλαβή εγγράφων
να γίνεται χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις κάτωθι διευθύνσεις:
Α:Δημοτολόγιο
markos.pirkolos@kalivia.gr
B.Ληξιαρχεία
Καλύβια: vasiliki.kollia@kalivia.gr
Ανάβυσσος: evdoxia.aslanoglou@kalivia.gr
Παλαιά Φώκαια: mangoumaria@gmail.com
Σαρωνίδα: mggalanis@gmail.com
Κουβαράς:dmitrisginis2905@gmail.com

Categories