Το τραγούδι της ημέρας

Disturbed – The Sound Of Silence

Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
Πηγή: LyricFind
Τραγουδοποιοί: Paul Simon
Στίχοι τραγουδιού The Sound of Silence © Universal Music Publishing Group

Για την απόκριση απόψε του Ηχητικού της Σιωπής
For tonight’s performance of the The Sound of Silence

Ελάτε μαζί μας στη σκηνή
Join us on the stage

Να είσαι το περίεργο Garfunkel στον Paul Simon απόψε
To be the odd Garfunkel to my Paul Simon tonight

Καλωσορίζω τον κύριο Myles Kennedy
Please welcome mister Myles Kennedy

Τώρα πυροβολήστε τα ελαφρύτερα και κινητά
Now fire up those lighter and cellphone

Και κρατήστε τα επάνω στους ανθρώπους του αέρα, τώρα είναι η ώρα
And hold them it up in the air people, now it’s the time
Γειά σου σκοτάδι παλιέ μου φίλε
Hello darkness, my old friend

Έχω έρθει να μιλήσω ξανά μαζί σου
I’ve come to talk with you again

Επειδή ένα όραμα μαλακώνει
Because a vision softly creeping

Άφησε τους σπόρους του ενώ κοιμόμουν
Left its seeds while I was sleeping

Και το όραμα που φυτεύτηκε στον εγκέφαλό μου
And the vision that was planted in my brain

Παραμένει
Still remains

Μέσα στον ήχο της σιωπής
Within the sound of silence
Στα ανήσυχα όνειρα περπάτησα μόνος μου
In restless dreams I walked alone

Στενοί δρόμοι από λιθόστρωτο
Narrow streets of cobblestone

«Κάτω από το φωτοστέφανο ενός λαμπτήρα δρόμου
‘Neath the halo of a street lamp

Έστρεψα το κολάρο μου στο κρύο και υγρό
I turned my collar to the cold and damp

Όταν τα μάτια μου μαχαίρωσαν από το φως ενός φωτός νέον
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

Αυτό χωρίζει τη νύχτα
That split the night

Και άγγιξε τον ήχο της σιωπής
And touched the sound of silence
Και με το γυμνό φως που είδα
And in the naked light I saw

Δέκα χιλιάδες άτομα, ίσως περισσότερα
Ten thousand people, maybe more

Οι άνθρωποι μιλούν χωρίς λόγο
People talking without speaking

Οι άνθρωποι ακούν χωρίς να ακούν
People hearing without listening

Οι άνθρωποι που γράφουν τραγούδια που ποτέ δεν μοιράζονται φωνές
People writing songs that voices never share

Και κανείς δεν τόλμησε
And no one dared

Διαταραχή του ήχου της σιωπής
Disturb the sound of silence
“Ανόητοι”, είπε εγώ, “Δεν ξέρετε
“Fools, ” said I, “You do not know

Η σιωπή, όπως ένας καρκίνος, μεγαλώνει
Silence, like a cancer, grows

Ακούστε τα λόγια μου ότι θα μπορούσα να σας διδάξω
Hear my words that I might teach you

Πάρτε τα χέρια μου για να φτάσω σε σας ”
Take my arms that I might reach you”

Αλλά τα λόγια μου, όπως οι σιωπηλές σταγόνες βροχής έπεσαν
But my words, like silent raindrops fell

Και επανέλαβε στα πηγάδια, της σιωπής
And echoed in the wells, of silence
Και οι άνθρωποι υποκλίθηκαν και προσευχήθηκαν
And the people bowed and prayed

Στον νεόν θεό έκαναν
To the neon god they made

Και το σημάδι έλαμψε την προειδοποίησή του
And the sign flashed out its warning

Με τα λόγια που σχηματίζει
In the words that it was forming

Και το σημάδι είπε: “Τα λόγια των προφητών είναι γραμμένα στα τείχη του μετρό
And the sign said, “The words of the prophets are written on the subway walls

Και αίθουσες στέγασης ”
And tenement halls”

Και ψιθύρισε στους ήχους της σιωπής
And whispered in the sounds of silence
Δώστε το ωραίο και δυνατά για τον κύριο Myles Kennedy
Give it nice and loud for Mister Myles Kennedy
Πηγή: LyricFind
Τραγουδοποιοί: Paul Simon
Στίχοι τραγουδιού The Sound of Silence © Universal Music Publishing Group

Categories