Της μάσκας το…ανάγνωσμα …

Φάση 1η: Η μάσκα είναι ανώφελη. (Επειδή δεν διαθέτουμε)
Φάση 2η: Η μάσκα είναι χρήσιμη (Παραγγείλαμε)
Φάση 3η: Η μάσκα είναι απαραίτητη (Θα τις παραλάβουμε προσεχώς)
Φάση 4η: Η μάσκα είναι υποχρεωτική (παράγουμε ή παραλάβαμε)
Φάση 5η: Φοράτε μάσκα διαφορετικά…
τσουχτερά πρόστιμα (Εχουν «τιγκάρει» οι αποθήκες) 😜

Μαρία Δεναξά (FB)

Categories