Το τραγούδι της ημέρας

Il mio canto libero · Lucio Battisti

Σε έναν κόσμο που
In un mondo che

Δεν χρειάζεται πια
Non ci vuole più

Είστε το ελεύθερο τραγούδι μου
Il mio canto libero sei tu

Και η πολυτέλεια
E l’immensità

Ανοίγει γύρω μας
Si apre intorno a noi

Πέρα από το όριο των ματιών σου
Al di là del limite degli occhi tuoi
Τα συναισθήματα γεννιούνται
Nasce il sentimento

Γεννήθηκε στη μέση των δακρύων
Nasce in mezzo al pianto

Και ανεβαίνει πολύ ψηλά και πηγαίνει
E s’innalza altissimo e va

Και πετάξτε στις κατηγορίες των ανθρώπων
E vola sulle accuse della gente

Σε όλες τις αδιάφορες κληρονομιές της
A tutti i suoi retaggi indifferente

Υποστηρίζεται από μια λαχτάρα για αγάπη
Sorretto da un anelito d’amore

Αληθινή αγάπη
Di vero amore
Σε έναν κόσμο που (Stones, μια ημέρα σπίτια)
In un mondo che (Pietre, un giorno case)

Ο φυλακισμένος είναι (καλύπτεται από άγρια ​​τριαντάφυλλα)
Prigioniero è (Ricoperte dalle rose selvatiche)

Ας αναπνεύσουμε τον εαυτό σας και εμένα (Αναζωογονούν, μας καλούν)
Respiriamo liberi io e te (Rivivono, ci chiamano)

Και η αλήθεια (εγκαταλειμμένο δάσος)
E la verità (Boschi abbandonati)

Προσφέρεται γυμνή σε εμάς (Επομένως επιζώντες, παρθένες)
Si offre nuda a noi (Perciò sopravvissuti, vergini)

Και η εικόνα είναι καθαρή (ανοίγουν)
E limpida è l’immagine (Si aprono)

Μέχρι τώρα (μας αγκαλιάζουν)
Ormai (Ci abbracciano)
Νέες αισθήσεις
Nuove sensazioni

Νεαρά συναισθήματα
Giovani emozioni

Εκφράζονται πολύ καθαρά σε εμάς
Si esprimono purissime in noi

Η ρόμπα των φαντασμάτων του παρελθόντος
La veste dei fantasmi del passato

Με την πτώση αφήνει την εικόνα άψογη
Cadendo lascia il quadro immacolato

Και ένας ζεστός άνεμος της αγάπης υψώνεται
E s’alza un vento tiepido d’amore

Αληθινή αγάπη
Di vero amore

Και σε ξανακείνω
E riscopro te
Γλυκό σύντροφο ότι
Dolce compagna che

Δεν μπορείτε να ρωτήσετε, αλλά ξέρετε
Non sai domandare, ma sai

Ότι και να πάτε
Che ovunque andrai

Με το μέρος σου θα με πάρεις
Al fianco tuo mi avrai

Αν το θέλετε
Se tu lo vuoi
Πέτρες, μια μέρα σπίτια
Pietre, un giorno case

Καλυμμένα με άγρια ​​τριαντάφυλλα
Ricoperte dalle rose selvatiche

Αναζωογονούν, μας καλούν
Rivivono, ci chiamano

Εγκαταλελειμμένα δάση
Boschi abbandonati

Και ως εκ τούτου οι παρθένοι επιζώντες
E perciò sopravvissuti vergini

Ανοίγουν, μας αγκαλιάζουν
Si aprono, ci abbracciano
Σε έναν κόσμο που
In un mondo che

Ο κρατούμενος είναι
Prigioniero è

Αναπνέουμε ελεύθερα
Respiriamo liberi

Εσύ κι εμένα
Io e te

Και η αλήθεια
E la verità

Προσφέρεται γυμνή σε εμάς
Si offre nuda a noi

Και η εικόνα είναι σαφής τώρα
E limpida è l’immagine ormai
Νέες αισθήσεις
Nuove sensazioni

Νεαρά συναισθήματα
Giovani emozioni

Εκφράζονται πολύ καθαρά σε εμάς
Si esprimono purissime in noi

Η ρόμπα των φαντασμάτων του παρελθόντος
La veste dei fantasmi del passato

Με την πτώση αφήνει την εικόνα άψογη
Cadendo lascia il quadro immacolato

Και ένας ζεστός άνεμος της αγάπης υψώνεται
E s’alza un vento tiepido d’amore

Αληθινή αγάπη
Di vero amore

Και σε ξανακείνω
E riscopro te
Πηγή: Musixmatch

 

Categories