Πίνακας αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 10-04-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 10-04-2020 δια περιφοράς έναρξη ώρα 17:00 λήξη ώρα 20:00

Categories