Προκήρυξη Erasmus+ από το ΑΠΘ για το 2020-21 και πρόβλεψη για τους φοιτητές που έχασαν την πρακτική τους άσκηση λόγω του κορονοϊού

Εκ νέου αίτηση για θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να υποβάλουν οι φοιτητές, οι οποίοι λόγω της πανδημίας του SARS-CoV-2 ακύρωσαν τη μετακίνησή τους κατά την τρέχουσα περίοδο. Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκήρυξε θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με επιλέξιμη περίοδο υλοποίησης των μετακινήσεων από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2021.

Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις από την 1η Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2020. Προκειμένου να απαντηθούν απορίες τους σχετικά με τα νέα δεδομένα το ΑΠΘ διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση (webinar) την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 11:00 στον σύνδεσμοhttps://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/lioliosn/LRJ62MAA

Επίσης, στο σύνδεσμοhttps://eurep.auth.gr/el/node/1730 υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία και την υποβολή των αιτήσεων.

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές που επρόκειτο να μετακινηθούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσαν την μετακίνησή τους διευκρινίζεται ότι «μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, καταθέτοντας την Επιστολή Αποδοχής, που είχαν από την πρόσκληση με την οποία επιλέχθηκαν, συνοδευόμενη από μήνυμα του φορέα υποδοχής για το νέο διάστημα μετακίνησης». Αντίστοιχα, οι φοιτητές, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να μετακινηθούν λόγω της αναστολής των μετακινήσεων, μπορούν να μεταθέσουν το διάστημα μετακίνησης, χωρίς να υποβάλουν νέα αίτηση, αρκεί να προωθήσουν άμεσα στο erasmus-outgoing@auth.gr σχετικό μήνυμα του φορέα υποδοχής που θα περιλαμβάνει τις νέες ημερομηνίες μετακίνησης.

«Η διαδικασία αποζημιώσεων για τις ακυρώσεις λόγω Covid-19»

Εξάλλου, οι αποζημιώσεις για το Erasmus+ σε φοιτητές που η πρακτική τους άσκηση επηρεάστηκε από την πανδημία καθορίζονται από τη χρονική διάρκειά της μέχρι την διακοπή της, αλλά και την πραγματική οικονομική τους επιβάρυνση.

Έτσι, πλήρη αποζημίωση θα λάβουν όλοι οι φοιτητές που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση εντός του χειμερινού εξαμήνου. Για όσους την ολοκλήρωσαν βάσει αποδεικτικών μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2020, η εκκαθάριση της μετακίνησής τους θα γίνει κανονικά βάσει των όρων που ισχύουν στο πρόγραμμα. Για εκείνους που ξεκίνησαν τη μετακίνησή τους εντός του χειμερινού εξαμήνου και την ολοκλήρωσαν βάσει αποδεικτικών μετά τις 11 Μαρτίου 2020, ημερομηνία που ξεκίνησε η αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών στα Πανεπιστήμια, προβλέπεται ότι θα λάβουν το σύνολο του υπολειπόμενου 20% της επιχορήγησης τους ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη ολοκλήρωσης της μετακίνησης.

Αντίστοιχα, για τους φοιτητές που θα έκαναν πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus+ κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο προβλέπεται: όσοι μετακινήθηκαν στο ίδρυμα/φορέα υποδοχής και συνεχίζουν τη φοίτησή τους μέσω της online παρακολούθησης μαθημάτων/τηλεργασίας, είτε στη χώρα υποδοχής είτε στην Ελλάδα, θα θεωρηθούν ότι υλοποιούν κανονικά την μετακίνησή τους και επομένως θα προχωρήσει η εκκαθάριση των μετακινήσεών τους στο τέλος της πρακτικής άσκησης.

Σε ό,τι αφορά εκείνους που είχαν υπογράψει σύμβαση μετακίνησης με έναρξη εντός του εαρινού εξαμήνου, αλλά δεν αναχώρησαν λόγω της απόφασης του Ιδρύματος για αναστολή όλων των μετακινήσεων και αποφάσισαν την ακύρωση της μετακίνησής τους, θα αποζημιωθούν βάσει των πραγματικών δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκαν ως προς τη μετάβασή τους στο ίδρυμα υποδοχής. Τέλος, όσοι φοιτητές μετακινήθηκαν στο ίδρυμα/φορέα υποδοχής εντός του εαρινού εξαμήνου και ακύρωσαν την μετακίνησή τους, θα αποζημιωθούν για τις πραγματικές ημέρες παραμονής στην χώρα υποδοχής.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Categories