Η Χορωδία Λαυρίου,με τη βοήθεια της τεχνολογίας,ψάλλει τον Σταυρικό Ύμνο “Σήμερον κρεμάται επί ξύλου”

Η Χορωδία Λαυρίου,με τη βοήθεια της τεχνολογίας,ψάλλει τον Σταυρικό Ύμνο “Σήμερον κρεμάται επί ξύλου”.

Καλή Ανάσταση!

https://www.facebook.com/lavriohorodia/videos/628769327671356/

Categories