Η Χορωδία Λαυρίου,με τη βοήθεια της τεχνολογίας,ψάλλει τον Σταυρικό Ύμνο “Σήμερον κρεμάται επί ξύλου”

Η Χορωδία Λαυρίου,με τη βοήθεια της τεχνολογίας,ψάλλει τον Σταυρικό Ύμνο “Σήμερον κρεμάται επί ξύλου”.

Καλή Ανάσταση!

Categories