ΥΠΕΝ. Ανοιχτός Διαγωνισμός για την κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Αττική σε Αιγιαλό,παραλίες και δασικές εκτάσεις

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων – πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό, τα οποία, σύμφωνα με τις λίστες των Υπηρεσιών καταγραφής (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες), είτε έχουν καταστεί τελεσίδικα, είτε έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη

Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα
Τμήμα Α΄ περιλαμβάνει:
 Τριάντα οκτώ (38) αποφάσεις – πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων στις περιοχές Ψάθα, Πόρτο
Γερμενό, Αγία Τριάδα Βουρκαρίου, Πάχη και Κινέττα.
Επισημαίνεται ότι, το Τμήμα Α περιλαμβάνει, εκτός των ανωτέρω τριάντα οκτώ (38) αποφάσεων – πρωτοκόλλων, και μια δεύτερη υποομάδα έξι (6) αποφάσεων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Μεγαρέων, στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Νέα Πέραμος. Οι έξι (6) αποφάσεις – πρωτόκολλα κατεδάφισης θα εκτελεστούν μόνο στην περίπτωση που κάποιες από τις αποφάσεις των τριάντα οκτώ (38) πρωτόκολλων κατεδάφισης του Τμήματος Α, αδυνατούν να εκτελεστούν (ενδεικτικά, λόγω αναστολής, εκτέλεσης με ίδια μέσα από τον ιδιοκτήτη, νομιμοποίησης, ανωτέρας βίας, για τεχνικούς λόγους κ.α.) και εφόσον έχουν εκτελεστεί τα υπόλοιπα πρωτόκολλα του Τμήματος Α΄ μέχρι το όριο του οικονομικού αντικειμένου του Τμήματος Α και σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.
Το Τμήμα Β περιλαμβάνει:
 Δεκαέξι (16) αποφάσεις πρωτόκολλα κατεδάφισης σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών, στους Δήμους Φυλής, Διονύσου, Πεντέλης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παιανίας, Κρωπίας και Μαρκοπούλου – Μεσογαίας.

πηγη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Categories