Δ.Τ-Νέα αναστολή των εκδικάσεων των ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου για τη Σαρωνίδα έως τις 30/6/2020

Σε συνέχεια του δελτίου τύπου στις 30/4/2020 σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ Α’ 90/01.05.2020 (άρθρο 32) ανακοινώθηκε η “παράταση αναστολής εξέτασης ενστάσεων άρθρου 7 ν. 2308/1995” που αφορούν στο θέμα της διεκδίκησης από το Ελληνικό Δημόσιο ιδιοκτησιών ιδιωτών στη Σαρωνίδα (σε εφαρμογή της 1151/1872 Δικαστικής Απόφασης) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να δοθεί οριστική λύση στο θέμα που απασχολεί χιλιάδες ιδιοκτήτες με διαρκή επικοινωνία και άσκηση πίεσης προς τον αρμόδιο Υπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο για την ψήφιση από τη Βουλή της σχετικής τροπολογίας που έχει συνταχθεί και υποβληθεί από τον Δήμο μέσα στα χρονικά περιθώρια της νέας αναστολής. “Παραμένουμε δίπλα στους πολίτες της Σαρωνίδας μέχρι την τελική δικαίωσή τους” δήλωσε ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.

Γραφείο Τύπου Δήμου Σαρωνικού

Categories