18 από 27 οι Ανεμογεννήτριες στο Πάνειο – 16,2 MW από 24,3 MW

Στην τελευταία δημοσίευσή μας , σχετικά με την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στο Πάνειο όρος, είχαμε παρουσιάσει την από 30/1/19  τροποποίηση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία αφορούσε 27 Ανεμογεννήτριες ισχύος 24.3 MW.

Στο ενδιάμεσο μέχρι σήμερα χρονικό διάστημα ακούγαμε πως ο αριθμός των Α/Γ μειώθηκε,όμως δεν είχαμε εντοπίσει τέτοιου είδους απόφαση.

Προετοιμαζόμενοι για την εκπομπή  “ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ και ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ” η οποία θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη 7/5 η την Παρασκευή 8/5, εντοπίσαμε μέσω προσκεκλημένου που θα συμμετάσχει στην εκπομπή, την από  8/10/19 τροποποιητική απόφαση της ΡΑΕ η οποία εγκρίνει τη μείωση του αριθμού των ανεμογεννητριών σε 18 από 27  με συνεπακόλουθο την αντίστοιχη μείωση της ισχύος σε 16,2 MW από 24,3 MW

Σημειώνεται, πως αυτό το έργο σχετίζεται με την Εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ και δεν έχει σχέση με την προ ολίγων ημερών διακοπή των εργασιών εγκατάστασης μίας και  μόνον Ανεμογεννήριας για την οποία έχει αδειοδοτηθεί η Εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ


Το προηγούμενο δημοσίευμα.

Αιολικό Πάρκο 24,3 MW με 27 ανεμογεννήτριες προβλέπει η τροποποιημένη ΜΠΕ για το Πάνειο όρος.

Categories