ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 6ης Μαΐου 2020.
Η εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. που διαθέτει σε κατασκευή ένα έργο αιολικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην θέση ΣΤΕΦΑΝΑ στο Πάνειο όρος της Αττικής ανακοινώνει τα εξής:
Για το αναφερόμενο έργο έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές όλες οι απαιτούμενες νόμιμες άδειες.
Το αναφερόμενο έργο αφορά την εγκατάσταση μίας (1) μόνο ανεμογεννήτριας.
Για το αναφερόμενο έργο δεν απαιτείται κατασκευή νέας οδοποιίας.
Δεν απαιτείται νέο δίκτυο, διότι συνδέεται στο πλησίον διερχόμενο υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ.
Για την κατασκευή του έργου οι συνολικές επεμβάσεις επί του εδάφους δεν ξεπερνούν σε έκταση το ενάμιση (1,5) στρέμμα και κάθε αναφορά για καταστροφή του πρασίνου στο Πάνειο Όρος δεν ευσταθεί. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει το Πάνειο όρος ξεπερνά τα 25.000 στρέμματα.
Οι συνολικές επεμβάσεις και εργασίες για την κατασκευή του έργου γίνονται σε Δημόσια έκταση όπου εγκατασταθήκαμε νόμιμα αφού καταβάλαμε το προβλεπόμενο αντάλλαγμα χρήσης και όχι Δημοτική έκταση και ευρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής και όχι εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Σαρωνικού.
Καλούμε οποιονδήποτε έχει στοιχεία που διαψεύδουν τα παραπάνω αναφερόμενα μας, να το ανακοινώσει ή να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές, αναλαμβάνοντας κάθε ευθύνη και συνέπεια των πράξεων του, σε περίπτωση που ανακοινώσει ή καταθέσει ψευδή στοιχεία.
Η εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε ζημία ή βλάβη που υφίσταται, εναντίον κάθε ενός που δημοσιεύει ψευδή στοιχεία, ή καταθέτει σε Αρχές ψευδή στοιχεία, προκειμένου να καθυστερήσει ή να παρεμποδίσει την υλοποίηση του αναφερόμενου αιολικού σταθμού.

Categories