Σόλων Αθανασόπουλος, υπεύθυνος εργαστηρίου Μεγάλης Ισχύος του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών ΔΕΗ- Συνέντευξη

Ο Σόλων Αθανασόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, υπεύθυνος εργαστηρίου Μεγάλης Ισχύος του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ, στην εκπομπή της 9/5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, καταθέτει τη δική του Επιστημονική προσέγγιση για τις ΑΠΕ.

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε μεσω skype και συμμετείχε μαζί με τον Α.Ξυγκάκη και η ΣΟΦΙΑ ΔΙΓΕΝΗ- ΚΟΛΙΟΤΑΣΗ Δημοσιογράφος – Εκδότρια της εφημερίδας ΣΑΡΩΝΙΚΟΣNEWS

Categories