Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η αγορά εξοπλισμου για τις τηλεδιασκέψεις των Κοινοτικών Συμβουλίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 12 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 13/5/2020

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 13/5/20

Categories