Νέα ανεμογεννήτρια στην ΜΕΡΕΝΤΑ, στο προσκήνιο.

Νέα ανεμογεννήτρια στο προσκήνιο, στην ΜΕΡΕΝΤΑ, για την οποία παρουσίασε  σχετικά έγγραφα ο Γιώργος Σωφρόνης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 15/5/20, κατόπιν έρευνας που έκανε η κοινοτική σύμβουλος Καλυβίων Μαρία Κοντού, της παράταξής ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ.Επίσης από την ίδια την Κ. Σύμβουλο βρέθηκε χάρτης με τα ήδη αδειοδοτημενα σημεια απο την ΡΑΕ στα ορια του Δημου μας για κατασκευη αιολικων παρκων και φωτοβολταικων πανελ!

Η σχετική άδεια έχει εκδοθεί από την ΡΑΕ για αιολικό πάρκο στο όρος Μερέντα στα όρια των Δήμων Σαρωνικού και Μαρκοπούλου όπως αναφέρει η άδεια και  φαίνεται να έχει εκδοθεί από το 2003 ενώ τελευταία φορά έχει τροποποιηθεί το 2014 ως προς την μετοχική σύνθεση της αναδόχου εταιρίας. Έχει τροποποιηθεί άλλες 2 φορές το 2012 και το 2013.

Οι τροποποιήσεις καταγράφονται πιό κάτω και το ζήτημα που υπάρχει είναι πως η Διαπαραταξιακή Επιτροπή και ο Δήμος θα πρέπει να διερευνήσουν αν η άδεια βρίσκεται σε ισχύ γιατι από πρώτη έρευνα, φαίνεται πως δεν έχει ανακληθεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 709/2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.299/646/15.01.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00400) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 9,35 MW στη θέση «Όρος Μερέντα», των Δημοτικών Ενοτήτων Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Κουβαρά, των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
Άδεια:Παραγωγής
Τύπος:Τροπ/ση
Ημερομηνία:20/11/2014

Β2ΥΩΙΔΞ-ΕΙΩ


ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.299/646/15.01.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00400) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια:Παραγωγής
Τύπος:Τροπ/ση
Ημερομηνία:07/11/2013

ΒΛΓΒΙΔΞ-5ΡΕ


ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.299/646/15.01.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00400) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια:Παραγωγής
Τύπος:Τροπ/ση
Ημερομηνία:28/05/2012

Β49ΖΙΔΞ-ΩΩΚ

 

Categories