Ξεκινούν οι διαδικασίες για την σύσταση «Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου» στο Δήμο Σαρωνικού. video

ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (15/5) ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ.

Στις 2/12/2019 το Κοινοτικό Συμβούλιο Π. Φώκαιας, έχοντας ενημερωθεί για τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις (ν. 4504/2017, ΚΥΑ 32901/2018) και θέλοντας, αφενός να συμβάλλει στην ανάπτυξη του Αλιευτικού Καταφυγίου Π. Φώκαιας (του μοναδικού λιμανιού του Δήμου Σαρωνικού), αλλά και στην γενικότερη αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης του Δήμου μας, αποφάσισε με την υπ. αριθ. 32/2019 απόφασή του τη σύσταση του «Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου Σαρωνικού» που θα έχει έδρα την Κοινότητα Π. Φώκαιας.

Το «Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο» θα είναι μια αυτοτελής υπηρεσιακή μονάδα, ενσωματωμένη στο οργανόγραμμα του Δήμου Σαρωνικού, με περιοχή αρμοδιότητας τη «ζώνη λιμένος» που με πρωτοβουλία του Δήμου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα καθορισθεί.

Το «Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο» Θα ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ζώνης λιμένος και θα στελεχώνεται με τακτικό και έκτακτο προσωπικό, όπως οι Δήμοι.

Με το «Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο»ο Δήμος μας θα μπορεί αυτοτελώς, να διαχειρίζεται τις χρήσεις και τα έργα στην παράκτια ζώνη ευθύνης του.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις, αφού επαίνεσαν την εξαιρετική προετοιμασία της εισήγησης του Μ. Τσαλικίδη, ομόφωνα στήριξαν την απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Π. Φώκαιας, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές που ανοίγονται, όχι μόνο στην ανάπτυξη του Αλιευτικού Καταφυγίου Π. Φώκαιας αλλά και γενικότερα στην αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης του Δήμου μας.

Δείτε σε βίντεο την εισήγηση του Μανώλη Τσαλικίδη στο Δημοτικό Συμβούλιο (15/5) που έγινε με τηλεδιάσκεψη και αναμεταδόθηκε από τον Paraktios.gr.

Το σχετικό ΔΤ δημοσιεύθηκε στη σελίδα της Παράταξης του Μ.Τσαλικίδη (δείτε εδω)

Categories