Αναβολή απόφασης για τον “Παρατηρητή της Γειτονιάς” – video

“Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις πινακίδες «Παρατηρητή της Γειτονιάς» που τοποθετήθηκαν στην Κοινότητα Σαρωνίδας. (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ) Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού 15/5/20

Πρόκειται για το ζήτημα που είχε αναδείξει η Τάνια Γαλανοπούλου με ερώτησή της, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  της 5/2/20

Η επικεφαλής της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Σαρωνικού, είχε μιλησει για ομάδα πολιτών που έχουν συστήσει Σύλλογο με σκοπό την “περιφρούρηση” της γειτονιάς τους στην Σαρωνίδα και κατόπιν άδειας της προηγούμενης Κοινοτικής Αρχής, τους επετράπη να τοποθετήσουν πινακίδες στην περιοχή του Πανοράματος οι οποίες αναγράφουν “«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΠΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

Με το από 5/2/20 έγγραφό της προς την Κοινότητα Σαρωνίδας, που κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, η Τάνια Γαλανοπούλου είχε ζητήσει την  Ανάκληση της από 22/8/2019 και με αριθμό 9/2019 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας Σαρωνίδας το οποίο κατά τα γραφόμενά της είναι αναρμόδιο για την έκδοση τέτοιου είδους αποφάσεων. Το έγγραφο κατέληγε πως,  όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των εν λόγω πινακίδων, δεν πρόκειται για πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, αλλά για διαφήμιση μη θεσμοθετημένης και επικίνδυνης υποκατάστασης της Ελληνικής Αστυνομίας από ιδιώτες, την οποία συνεπικουρεί και νομιμοποιεί έμμεσα η 9/2019 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και θα ‘επρεπε άμεσα τα συνεργεία καθαριότητας να απομακρύνουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3212/2003 (Α΄ 308).

Τότε, είχε συμφωνηθεί να γίνει διερεύνιση του ζητήματος και να επανέλθει το θέμα σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με περισσότερες πληροφορίες προς λήψη απόφασης.

Το ζήτημα είσήχθη στην κανονική ημερήσια Διάταξη της προχθεσινής τηλεδιάσκεψης της 15/5/20 και η Πρόεδρος Δήμητρα Ράπτη εισηγήθηκε την αναβολή της συζήτησης καθώς υπήρξε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας λίγο πριν την έναρξη του Συμβουλίου, στην οποία υπογραμμίζονταν πως αρμόδιο όργανο για την αφαίρεση των πινακίδων δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά το όργανο που επέτρεψε την τοποθέτησή τους δηλ, το Κοινοτικό Συμβούλιο Σαρωνίδας. Επι πλέον η Πρόεδρος επικαλούμενη και αιτήματα των Μ Κόλλια (Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου) και επιστολή της Οργάνωσης SAFER LIFE FOR GREECE, έκρινε πως είναι απαραίτητο να ακουστούν και οι απόψεις πολιτών και φορέων σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αναβολή έγινε δεκτή, δεχόμενη όμως την κριτική του Χρ. Τσιγαρίδα για πρόχειρη όπως είπε εισαγωγή του θέματος στο ΔΣ και την διαφωνία της Τάνιας Γαλανοπούλου η οποία επέμενε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την δικαιοδοσία για την αφαίρεση των πινακίδων. Από πλευράς της παράταξης Σωφρόνη, η Ακρ Καρούμπαλη συμφώνησε για την αναβολή και κυρίως για να υπάρξει η δυνατότητα να ακουστεί και η άποψη των πολιτών που ενδιαφέρονται για το ζήτημα.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της τηλεδιάσκεψης σε video του paraktios,gr (από την ζωντανή μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου)

 

Categories