Νέα Υπηρεσία του Δ. Σαρωνικού υποβολής αιτημάτων των πολιτών, e-υπηρεσίες

Εκσυγχρονίζεται στο Δήμο Σαρωνικού η δυνατότητα σε πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους στις υπηρεσίες του Δήμου. Οι κατηγορίες των αιτημάτων έχουν κωδικοποιηθεί μέσα από τη λίστα από την οποία όλοι μπορούμε να υποβάλλουμε το αίτημά μας

1. Δημοτολόγιο
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
-Πιστοποιητικό Γέννησης
-Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση
2. Μητρώο Αρρένων
-Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
3. Ληξιαρχεία Κοινότητας Καλυβίων, Κοινότητας Αναβύσσου, Κοινότητας Σαρωνίδας,
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, Κοινότητας Κουβαρά
-Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως
-Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
-Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
4. Γραφείο Ύδρευσης
-Νέα Παροχή Ύδρευσης
-Νέα Παροχή Άρδευσης
-Μεταφορά Παροχής
-Επανασύνδεση Υδροδότησης
-Διακοπή Υδροδότησης

5. Τεχνική Υπηρεσία
-Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών
-Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων (Παιδικές χαρές, πάρκα, πεζοδρόμια)
-Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων
-Βλάβες Οδοστρώματος
-Βλάβη στο Δημοτικό Φωτισμό
-Βεβαίωση Οδού και Αρίθμησης
6. Καθαριότητα & Πράσινο
-Απομάκρυνση Ογκωδών Αντικειμένων
-Κλάδεμα, Κοπή και Φύτευση Δένδρων καθώς και αιτήματα για θέματα πρασίνου
7. Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
-Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
-Αίτηση Βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Τ.Α.Π
-Έντυπο Απόδοσης Δημ. Τέλους 0,5% – 5%
-Αίτηση για αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ύδρευσης νομικών προσώπων
-Αίτηση για αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ύδρευσης φυσικών προσώπων
8. Ταμειακή Υπηρεσία
-Αίτηση άρσης κατάσχεσης
-Αίτηση άρσης φορολογικής ενημερότητας
-Αίτηση Δημοτικής Ενημερότητας

Στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μπορούμε να μπούμε μέσω του συνδέσμου https://dimotis.saronikos.net/?fbclid=IwAR3gsGrhA0fTMiC_qCaVVQkdouvBCx75e4ZbI4vxUiN-sBYdf6Ja5AtObS8 

η από το υπάρχον site του Δήμου Σαρωνικού στο οποίο υπάρχει ανάλογο εικονίδιο

 

 

Categories