Κοινοτικό Συμβούλιο Π.Φώκαιας. Ανακαλεί απόφαση για παραχώρηση Κοινοχρήστου Χώρου σε επιχείρηση.

Η έκτακτη συνεδρίαση έγινε κατόπιν αιτήματος τεσσάρων Κοινοτικών Συμβούλων ( Φρατζέσκου, Κοψολαίμη, Παπουτσή και Καστριώτη) με αίτημα την Ανάκληση της προηγούμενης υπ αρ 6/2019 απόφασης με την οποία παραχωρήθηκε κοινόχρηστος χώρος σε κατάστημα.

Την Εισήγηση που υπερψηφίστηκε τελικά (κατά πλειοψηφία), μπορείτε να την δείτε στο 10ο λεπτό του video.

Την Εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Π.Φώκαιας η οποία καταψηφίστηκε μπορείτε να την δείτε σην 1:14 hr του video

H ψηφοφορία στην  1:20 hr

Η Απόφαση που ως γνωστό, έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, θα προωθηθεί άμεσα στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την τελική απόφαση.

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/582954315985990/

Categories