Συνεργασία του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής & Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο του Χιούστον

Ερευνητική συνεργασία στο πεδίο της νόσου Αλτσχάιμερ θα έχει το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με το Neurocognitive Disorders Center, McGovern Medical School του πανεπιστημίου του Χιούστον.

Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η δημιουργία, μελέτη και ταξινόμηση «ενεργητικών και παθητικών προφίλ ψηφιακών βιοδεικτών» για άτομα που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η συνεργασία έχει ως επίκεντρο τη χρήση ψηφιακών βιοδεικτών για την έγκαιρη και σε πραγματικό χρόνο κατάταξη ατόμων σε ομάδες υψηλού κινδύνου ως προς την νόσο Αλτσχάιμερ, επεκτείνεται όχι μόνο στην

ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και στην δημιουργία νέων ακαδημαϊκών προγραμμάτων, στην διευκόλυνση στις ανταλλαγές φοιτητών και ερευνητών των δύο πανεπιστημίων, σε αμοιβαίες επισκέψεις και στα δύο θεσμικά όργανα, σε κοινή διδακτορική εκπαίδευση υποψηφίων και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η νέα αυτή ερευνητική δραστηριότητα έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά εξαιρετικών, με πολλά κράτη της υφηλίου, συνεργασιών του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με υψηλού κύρους ερευνητικά κέντρα, με αποτέλεσμα το BiHELab στην Ελλάδα, να έχει καταστεί πόλος έλξης για την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στην επεξεργασία μεγάλων δεδομένων σε διάφορους κλάδους του Νευροεκφυλισμού και στην εξαγωγή Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, στο πλαίσιο της Ιατρικής Ακριβείας (Precision Medicine).

«Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι οι νέες τεχνικές Βιοπληροφορικής που έχει αναπτύξει το Εργαστήριό μας, τα τελευταία χρόνια, υιοθετούνται από σημαντικά ερευνητικά κέντρα παγκόσμιας εμβέλειας, τα οποία μας παρέχουν αμοιβαία συνεργασία και συντελούν στην συνεχή ερευνητική βελτίωση των αποτελεσμάτων μας», ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την πρωτοπόρα συνέργεια των δύο πανεπιστημίων, ο διευθυντής του BiHELab, καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο κ. Βλάμος δήλωσε ότι «μόλις πρόσφατα οι ψηφιακοί βιοδείκτες βρίσκουν ολοένα και περισσότερες εφαρμογές στην Ιατρική Ακριβείας, προσφέροντας την δυνατότητα εξαγωγής δύο βασικών προφίλ, του παθητικού και του ενεργητικού χρήστη. Οι ενεργητικοί χρήστες δίνουν άμεσα αποτελέσματα δεδομένων, καθώς η μελέτη αντίστοιχων βιολογικών βιοδεικτών τους έχει συνήθως προηγηθεί. Η χρήση τους ως πρότυπα για την δημιουργία νέων προφίλ για τους παθητικούς χρήστες αποτελεί μία καινοτόμα ερευνητική πρόκληση».

Αρχικό πεδίο έρευνας των δύο πανεπιστημιακών κέντρων, που ξεκινά άμεσα, θα αποτελέσει η νόσος Αλτσχάιμερ με μελέτη αντίστοιχων πειραματικών, κλινικών και υπολογιστικών δεδομένων, ωστόσο είναι πιθανό να επεκταθεί και σε άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Categories