Δ.Τ-Περιφέρεια και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου της Ανατολικής Αττικής

Ξεκινάμε για πρώτη φορά στην Ανατολική Αττική τη σχεδίαση και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Επιχειρησιακού Πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της υπαίθρου με έμφαση στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και την ανάδειξη της υπαίθρου της περιοχής μας.

Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από τον Περιφερειάρχη μας Γιώργο Πατούλη και τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρο Κίντζιο επισφραγίζεται μία συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει στην Ανατολική Αττική με την Πρυτανική Αρχή από τις πρώτες μέρες της διοίκησής μας.

Η συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και η επένδυση στο brand name της Αττικής είναι ο πυλώνας που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης μας, και εμείς στην Ανατολική Αττική ξεκινάμε την τεράστια, αλλά πολύ ελπιδοφόρα προσπάθεια.

– Η ανάδειξη της εξαιρετικής τοπικής οινοπαραγωγής μέσω του πρώτου Ευρωπαϊκού επιπέδου Οινολογικού Ινστιτούτου,

– Η δημιουργία πρότυπου και καινοτόμου Γεωργοκτηνοτροφικού Πάρκου,

– Η λειτουργία τμημάτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EU-CONNEXUS με αντικείμενο την ευφυή αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας ζώνης,

– Η θετική προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνιατρικής Σχολής, μοναδικής στη Νότια Ελλάδα,

είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που δρομολογούνται στην Ανατολική Αττική.

 

Η Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΑΑ) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) θα συνεργαστούν σε δυο άξονες για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα και την Ανάδειξη της Υπαίθρου της ΠΕΑΑ. Ειδικότερα:

Ο Πρώτος Άξονας αναφέρεται στη συνεργασία για την διερεύνηση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία στην ΠΕΑΑ:

  1. Του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ‘EU-CONNEXUS’, το οποίο έχει ήδη ιδρυθεί από το ΓΠΑ, σε συνεργασία με έξι Πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως αντικείμενο την ευφυή αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας ζώνης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής είναι το μοναδικό μέλος που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Δ.Σ. του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου,
  2. Του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΓΠΑ, με προοπτική μετεξέλιξής του σε Τεχνολογικό Πάρκο του ΓΠΑ,
  3. Της Κτηνιατρικής Σχολής του ΓΠΑ

 

Ο δεύτερος άξονας αφορά την εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αγροτοδιατροφικού Τομέα της ΠΕΑΑ. Το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο θα εστιάσει σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ΠΕΑΑ, όπως ο αμπελοοινικός και η κτηνοτροφία. Δράσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (businessplans) για την ίδρυση και λειτουργία:

  1. Οινολογικού Ινστιτούτου ευρωπαϊκής εμβέλειας, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε οινοπαραγωγούς, σεμινάρια για το κοινό και διοργάνωση οινοτουριστικών δραστηριοτήτων.
  2. Επισκέψιμου (από σχολεία και τουρίστες) Γεωργοκτηνοτροφικού Πάρκου σε έκταση περίπου 1000 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, που θα φιλοξενεί νέους αγρότες και κτηνοτρόφους που θα χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους παραγωγής προσφέροντας αυξημένη προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους.

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Πατούλης, μεταξύ άλλων, ανέφερε : «Προτεραιότητά μας είναι να επενδύσουμε στο brandname της Αττικής μας, μέσα και από την ανάδειξη της εξαιρετικής τοπικής μας παραγωγής, ιδιαίτερα την παρούσα περίοδο σταδιακής επανόδου στην κανονικότητα. Σε συνεργασία με το επιστημονικό δυναμικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου δρομολογούμε δράσεις για την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα της Αττικής και την αναβάθμιση των μητροπολιτικών πάρκων και χώρων πρασίνου που βρίσκονται στη διοικητική ευθύνη της Περιφέρειας».

 

Ο κ. Αυγερινός τόνισε ότι : «Μέσα από κοινές συνέργειες και δράσεις επιτυγχάνονται πολλά και σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα που με αυτή τη συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ένα όραμά μου για την Ανατολική Αττική αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και η ανάδειξη της υπαίθρου της Ανατολικής Αττικής ήταν και είναι πάντα ένας από τους βασικούς μου στόχους και αποτελεί προτεραιότητά μου, καθώς θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά και στην τουριστική ανάπτυξη, λόγω και της εγγύτητας με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και στην προσέλκυση επενδύσεων. Ζούμε σε ένα τόπο ευλογημένο με πολλά χαρίσματα, τα οποία δουλειά μας είναι να τα διατηρήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε, να τα αναπτύξουμε και έτσι να τα κάνουμε γνωστά και στο ευρύ κοινό».

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Categories