ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: Ενημέρωση σχετικά με την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Ενημέρωση σχετικά με την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους – Υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

O Δήμος Σαρωνικού σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με τον Ν. 4688/24-5-20 (ΦΕΚ 1783/24-5-20)    «Eιδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»    ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες τα εξής:

Όσοι έχουν ήδη άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου του έτους 2020 και την επιπλέον κατάληψη κοινοχρήστου χώρου κατ΄εφαρμογή του Ν. 4688/24-5-20 (ΦΕΚ 1783/24-5-20)    και έχουν εξοφλήσει ή καταβάλει την πρώτη δόση του σχετικού τέλους, καταθέτουν :

α) Αίτηση

β) Σχέδιο κάτοψης του επιπλέον χώρου, στον οποίο επιθυμούν να αναπτύξουν

τραπεζοκαθίσματα κατ΄εφαρμογή του Ν. 4688/24-5-20 (ΦΕΚ 1783/24-5-20)

Όσοι δεν έχουν λάβει ήδη άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, καταθέτουν:

α) Αίτηση στην οποία θα αιτούνται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου που θα περιλαμβάνει τα τετραγωνικά που δικαιούνται συν τον επιπλέον κοινόχρηστο χώρο κατ΄εφαρμογή του Ν. 4688/24-5-20 (ΦΕΚ 1783/24-5-20)

β) Σχέδιο κάτοψης για την οποία θα τους χορηγηθεί η νόμιμη άδεια και για τον επιπλέον χώρο στον οποίο επιθυμούν να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα ενόψει του Ν. 4688/24-5-20 (ΦΕΚ 1783/24-5-20)

Στην περίπτωση κατά την οποία, η αίτηση ενός επιχειρηματία, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν έγινε αποδεκτή, είτε ο επιχειρηματίας που έχει άδεια δεν επιθυμεί ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων, αλλά επιθυμεί μείωση ή επιστροφή (έως 50%) τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων θα πρέπει να αποστείλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση με το παρακάτω κείμενο:

“Παρακαλώ όπως προβείτε στην μείωση του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για το κατάστημα μου καθώς δεν επιθυμώ την παραχώρηση πρόσθετου κοινοχρήστου χώρου πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου”.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

Για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν:

στην Κ. Αναβύσσου d.k.anavyssou@hotmail.gr

στην Κ. Καλυβίων kaliviainfo@gmail.com

στην Κ. Κουβαράς koinotitakouvara@yahoo.gr

στην Κ. Σαρωνίδας koinotitasaronidas@hotmail.gr

στην Κ. Π. Φώκαιας d.k.palaiasfokais@gmail.com

Σας ενημερώνουμε ότι, με την παραλαβή της αίτησης από την υπηρεσία του Δήμου θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αιτούντα επιχειρηματία, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, που θα είναι στοιχείο επίδειξης στις ελεγκτικές αρχές ότι έχει αιτηθεί την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4688/24-5-20 (ΦΕΚ 1783/24-5-20) .

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται:

1. Η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ)
2. Η παραμονή της ελεύθερης λωρίδας διέλευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ.
3. Η μη επικάλυψη κατασκευασμένου οδηγού όδευσης τυφλών
4. Η απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας
5. Η εξασφάλιση λωρίδας διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης πλάτους 3,50 μ. σε πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας
6. Η μη παρεμπόδιση των εισόδων/εξόδων οικοδομών, καταστημάτων και θέσεων στάθμευσης και οι απορροές ομβρίων υδάτων

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Categories