Ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. Μαρκοπούλου ενάντια στον προτεινόμενο σχεδιασμό για τη μεταφορά των λυμάτων του Δήμου Σαρωνικού, στο ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας

Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας ενάντια στον προτεινόμενο σχεδιασμό – επιλογή της ΕΥΔΑΠ και των όμορων Δήμων Σαρωνικού, Κρωπίας και Παιανίας, για τη μεταφορά των ακαθάρτων του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού, στο ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας, με τελικό αποδέκτη την περιοχή Χαμολιάς του Δήμου Μαρκοπούλου

“…………Μια μικρή ιστορική αναδρομή.
– Από το 2012 συζητείται για το που θα πάνε τα λύματα του παραλιακού
μετώπου του Δήμου Σαρωνικού και του Δήμου Κορωπίου. Αφορά τις περιοχές Π.Φώκαια
– Ανάβυσσος – Σαρωνίδα – Λαγονήσι – Άγιο Δημήτριο και Αγία Μαρίνα. Η περιοχή Κίτσι
του Δήμου Κορωπίου, ήδη αποχετεύεται στην Ψυτάλλεια.
– Αρχικά για την αποχέτευση του παραλιακού μετώπου, είχε επιλεγεί η περιοχή
ΓΕΡΑΚΙΝΑ της Π.Φώκαιας, όπου ήδη υπάρχουν εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες
από το ΣτΕ, αλλά υπάρχει αντίδραση κατοίκων που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ και η
απόφαση ακόμη δεν έχει εκδοθεί!
– Ύστερα προτάθηκε η Ψυτάλλεια με την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΑΠ. Μάλιστα ο
τότε υπουργός κ.Βορίδης εκταμίευσε 79.000.000€ για να ξεκινήσει άμεσα το έργο.
Λόγω ενός αντλιοστασίου που θα γινόταν στο κέντρο – κεντρική πλατεία Σαρωνίδας,
υπήρχε αντίδραση των κατοίκων και η λύση αυτή εγκαταλείφθηκε.
4
– Σημειωτέον ότι το 2018 η Περιφέρεια δηλαδή η κα Δούρου, απένταξε το έργο
αποχέτευσης για την Ψυτάλλεια και ενέταξε την Παλλήνη και τον Βαρνάβα.
– Μετά προτάθηκε ο Δήμος Λαυρεωτικής, ο οποίος γειτνιάζει με τις περιοχές και
λειτουργεί με το 40% της δυναμικότητας του ΚΕΛ. Εξ όσων γνωρίζω δέχεται να πάρει
τα λύματα των όμορων περιοχών, δηλαδή Π.Φώκαιας – Αναβύσσου – Σαρωνίδας και
των περιοχών Αγίου Δημητρίου και Αγίας Μαρίνας στην Ψυτάλλεια.
– Το 2018 με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους, ο Δήμος Σαρωνικού
και ο Δήμος Κορωπίου, ζήτησαν από την ΕΥΔΑΠ την μεταφορά και την διαχείριση των
λυμάτων της παραλιακής ζώνης από το ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας.
Στις αποφάσεις αυτές αντέδρασε ο Δήμος Μαρκοπούλου με την υπ’αρ.306/2018
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. η οποία διατύπωνε το διατακτικό της ως εξής:
«…ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
δηλώνει κατηγορηματικά και παραμένει αμετακίνητο στην εύλογη και δίκαιη θέση του,
ότι κάθε Δήμος, θα πρέπει να φέρει ο ίδιος, τα βάρη (και το συνακόλουθο, εύλογο
πολιτικό κόστος), της ανάπτυξής του!
Ίσχυσε η ως άνω αρχή, για το Δήμο Μαρκοπούλου, αυτονόητα, θα ισχύσει και
για τον Δήμο Σαρωνικού!
Τα επεξεργασμένα λύματα, των παράλιων οικισμών του όμορου Δήμου,
προφανώς και θα έχουν τελικό Αποδέκτη, ΕΝΤΟΣ των διοικητικών ορίων, του ως άνω
Δήμου και όχι την περιοχή της Χαμολιάς του Δήμου μας, που ήδη πρόκειται να δεχθεί,
ένα σημαντικό περιβαλλοντικό φορτίο και άλλων Οικισμών!
Στην κατεύθυνση αυτή, θα αναλάβουμε και θα εξαντλήσουμε, κάθε αναγκαία,
πολιτική και νομική πρωτοβουλία για να περιφρουρήσουμε το σκεπτικό που ανέπτυξε η
Δημοτική Αρχή στην Εισήγησή της και την παρούσα ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού
μας Συμβουλίου…».
Ο Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών έλαβε την υπ’ αριθμ. 71/12-05-2020
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την ενίσχυση
ποσοτήτων ανακυκλωμένου νερού από το ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας».
Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από την από 27-04-2020 επιστολή του
Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσογείων (Σ.Α.Σ.Υ.ΜΕ.) σε συνδυασμό με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 177/07-05-2020 επιστολή της ΕΥΔΑΠ προς το Δήμαρχο Παιανίας.
Η ΕΥΔΑΠ αναφέρει στην επιστολή της «..ύστερα από ενδελεχή μελέτη εξετάζουμε
τη μεταφορά λυμάτων της παραλιακής ζώνης των Δήμων Κρωπίας και Σαρωνικού στο
ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας προκειμένου να ενισχύσουμε τις ποσότητες του
5
ανακυκλωμένου νερού, ώστε να καλύψουμε αρδευτικά μεγαλύτερες κατά το δυνατόν
γεωργικές εκτάσεις της περιοχής..»
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΙΝΑΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.
Προχωρήσαμε άμεσα σε μια σειρά ενεργειών, προκειμένου να αναδείξουμε το
πρόβλημα του Δήμου μας και να ανακόψουμε, να αποτρέψουμε κάθε πιθανή
επιβάρυνση στην θάλασσά μας.
Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι επίκειται να συζητηθεί και να ληφθεί σχετική
απόφαση στο Δ.Σ. Δήμου Παιανίας – Γλυκών Νερών, ζητήσαμε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
6335/12-5-2020 επιστολή μας να αναβληθεί η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος
και πριν από την λήψη οποιασδήποτε απόφασης να γίνει αναλυτική ενημέρωση σε
τεχνικό και πολιτικό επίπεδο των μελετών που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν και
επιφέρουν τροποποίηση στα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων νερών από το ΚΕΛ
Κορωπίου – Παιανίας και εν γένει τροποποιούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση των
έργων αυτών επιβαρύνοντας περιβαλλοντικά τη θαλάσσια περιοχή της Χαμολιάς.
Ζητήσαμε επίσης την ανάγνωση της επιστολής στο Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας,
πράγμα το οποίο δε συνέβη. Την απόφαση αυτή προσβάλλαμε με προσφυγή
(αρ.πρωτ.10387/26-05-2020) στην Αποκεντρωμένη (κατ’ άρθρο 227 Ν.3852/10).
Μετά τα ανωτέρω και με σκοπό την ενδελεχή ενημέρωση του Δημοτικού
Συμβουλίου μας, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και την αποτροπή
του προτεινόμενου σχεδιασμού μεταφοράς των ακαθάρτων του παραλιακού μετώπου
του Δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 6560/19-
5-2020, 6636/19-5-2020 και 6637/19-5-2020 επιστολές μας προς την ΕΥΔΑΠ, τον
Περιφερειάρχη Αττικής και τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ζητήσαμε,
αντίστοιχα, άμεση συνάντηση μαζί τους.
Η ΕΥΔΑΠ ανταποκρινόμενη, όρισε συνάντηση με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
για την ενημέρωσή μας. Αναμένονται οι απαντήσεις από τον Περιφερειάρχη και τον
Υπουργό.
Βασικό σημείο στην στρατηγική μας είναι η ενημέρωση. Δεν μπορούμε να
διεκδικήσουμε, δεν μπορούμε να αποτρέψουμε, εάν δεν ενημερωθούμε. Έτσι την
Δευτέρα 25/05/2020 καλέσαμε για ενημέρωση τους επικεφαλής των παρατάξεων. Τους
ενημέρωσα για τις παραπάνω ενέργειες και ζήτησα να συμμετάσχουν στην ενημερωτική
συνάντηση με την ΕΥΔΑΠ, η οποία είχε κλειστεί για σήμερα το πρωί. Πρότεινε τότε ο
Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Μπορούμε Αλλιώς», κ.Χρ.Δρίτσας
να μην συμμετέχουμε στην ενημέρωση, γιατί αυτό θα εκλειφθεί ως αδυναμία μας και ότι
6
κατ’αρχάς θεωρούμε την ΕΥΔΑΠ συνομιλητή. Όλοι οι επικεφαλής συμφώνησαν.
Σεβόμενοι την απόφαση αυτή, στείλαμε έγγραφο στην ΕΥΔΑΠ όπου ακυρώναμε την
συνάντηση της ενημέρωσης. Το αν κάναμε λάθος ή ήταν σωστό θα φανεί στο μέλλον.
Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προσδιορίσουμε την κοινή μας
γραμμή και τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούμε, ώστε να
διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου Μαρκοπούλου, θα πρέπει να μείνουμε
ενωμένοι και ισχυροί, μακριά από τοπικές πολιτικές αντιπαράθεσης.
Τονίζουμε, στο σημείο αυτό, και επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι
διαφωνούμε με τον προτεινόμενο σχεδιασμό – επιλογή της ΕΥΔΑΠ και των όμορων
Δήμων Σαρωνικού, Κρωπίας και Παιανίας, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν, ούτε
απευθύνθηκαν στο Δήμο μας για συνεννόηση στο πλαίσιο της καλής γειτονίας και της
εξεύρεσης αμοιβαίως των αποδεκτών λύσεων που απαιτεί η κοινωνία μας.
Δηλώνουμε απερίφραστα ότι κάθε Δήμος πρέπει ο ίδιος να φέρει τα βάρη της
ανάπτυξής του και να διαχειρίζεται την αποχέτευση εντός των διοικητικών του ορίων και
όχι να επιβαρύνει με δικά του επεξεργασμένα λύματα άλλο Δήμο, εν προκειμένω το
ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.
Τα επεξεργασμένα λύματα του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού
προφανώς και θα πρέπει να έχουν τελικό αποδέκτη, εντός των διοικητικών του ορίων
και όχι την θαλάσσια περιοχή της Χαμολιάς του Δήμου μας που ήδη αναμένεται να
δεχθεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό φορτίο των Δήμων Κρωπίας και Παιανίας.
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δήμου Μαρκοπούλου έχοντας εκλεγεί με σκοπό
να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του τόπου και των ανθρώπων του, είναι αντίθετο και
αρνητικό, σε οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη μεταφορά των ακαθάρτων των παράλιων
περιοχών του Δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου- Παιανίας, η οποία θα έχει ολέθριες
επιπτώσεις στην ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένη θαλάσσια περιοχή της Χαμολιάς.
Η σχεδιαζόμενη μεταφορά των ακαθάρτων του παραλιακού μετώπου του Δήμου
Σαρωνικού πρέπει να αποτραπεί με κάθε τεχνικό, πολιτικό και ένδικο τρόπο!
Για τον σκοπό αυτό, θα αναλάβουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε αναγκαία τεχνική,
πολιτική και νομική πρωτοβουλία!!…».
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Οι παρευρισκόμενοι αρχηγοί των παρατάξεων (μείζονος και ελάσσονος
αντιπολίτευσης) εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει ενδελεχής και πλήρης
ενημέρωση, με κάθε τρόπο όλων των συμπολιτών μας προκειμένου να συμμετάσχουν
μαζικά και αυτοί σε κάθε μορφής αγώνα, ο οποίος και θα προταθεί. Επίσης, η στάση
7
όλων θα πρέπει να είναι ενωτική και μαζική προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο
δυνατόν αποτέλεσμα για να μη γίνει ο τόπος μας εστία περιβαλλοντική μόλυνσης.
Το λόγο έλαβε η επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για τον Δήμο μας» κα
Μαντάλα Μαρία, η οποία δήλωσε τα εξής: «…Αποδοκιμάζουμε με βδελυγμία τον
απαράδεκτο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ και των Δήμων Σαρωνικού, Παιανίας και Κορωπίου
που αφορά τη διάθεση των λυμάτων του Σαρωνικού στο ΚΕΛ Βαραμπά και την θάλασσα
της Χαμολιάς. Η δραστηριοποίηση μας για την ανατροπή αυτού του σχεδιασμού πρέπει
να είναι συγκεκριμένη. Πλην των θεσμικών μας ενεργειών απαιτείται σύγκληση Λαϊκής
Συνέλευσης για ενημέρωση των πολιτών η οποία πρέπει να γίνει στο επόμενο
δεκάημερο και δρομολόγηση ενεργειών. Κοινοποίηση της αποφάσεως του δημοτικού μας
συμβουλίου σε όλους τους εμπλεκομένους. Συνέντευξη τύπου στην οποία να εκφραστεί
η αντίθεση μας για το σχεδιαζόμενο έργο. Αίτημα για παράσταση αντιπροσωπείας του
δημοτικού συμβουλίου στην Περιφέρεια και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η
συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την αντίδραση πρέπει να ειναι διαρκής δραστική και
διεκδικητική. Καλούμε σε συστράτευση όλες τις δυνάμεις του τόπου μας. Τέτοια έργα
απαιτούν την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Εδώ η συναίνεση δεν πρόκειται να
υπάρξει. Δεν θα γίνει η θάλασσά μας κι ο τόπος μας, ο βόθρος της Ανατολικής Αττικής.
Λύσεις υπάρχουν για το Δήμο Σαρωνικού. Να τις αναζητήσει. Η Ψυτάλλεια, οι θάλασσές
του. Να διαχειριστεί και να αναλάβει μόνος του την ευθύνη των λυμάτων του παραλίου
μετώπου του. Δεν θα αποδεχθούμε περαιτέρω επιβάρυνση, από οιονδήποτε Δήμο. Τα
περιβαλλοντικά εγκλήματα στην περιοχή μας πρέπει να αποτραπούν για πάντα»….
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, την υπ’αρ.71/2020 απόφαση του Δ.Σ.
του Δήμου Παιανίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Δηλώνει απερίφραστα και με κατηγορηματικό τρόπο ότι διαφωνεί με τον
προτεινόμενο σχεδιασμό – επιλογή της ΕΥΔΑΠ και των όμορων Δήμων Σαρωνικού,
Κρωπίας και Παιανίας – , οι οποίοι δεν ενημέρωσαν, ούτε απευθύνθηκαν στο Δήμο μας
για συνεννόηση στα πλαίσια της καλής γειτονίας και της εξεύρεσης κοινά αποδεκτών
λύσεων που απαιτεί η κοινωνία μας.
Τυγχάνει αυτονόητο ότι κάθε Δήμος πρέπει ο ίδιος να φέρει τα βάρη της
ανάπτυξής του και να διαχειρίζεται την αποχέτευση εντός των διοικητικών του ορίων
8
και όχι να επιβαρύνει με δικά του επεξεργασμένα λύματα άλλο δήμο (εν προκειμένω
τον Δήμο Μαρκοπούλου).
Τα επεξεργασμένα λύματα του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού θα
πρέπει να έχουν τελικά αποδέκτη εντός των διοικητικών του ορίων και όχι τη θαλάσσια
περιοχή της Χαμολιάς του Δήμου μας, που ήδη αναμένεται να δεχθεί ένα σημαντικό
περιβαλλοντικό φορτίο των Δήμων Κρωπίας και Παιανίας.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου κ.Κων/νος Αλλαγιάννης για όπως
αναλάβει και εξαντλήσει κάθε αναγκαία τεχνική, πολιτική και νομική πρωτοβουλία.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2020″

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 91 2020

Categories