ΖΕΚΑΚΟΣ-ΓΚΙΝΗΣ-ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ οι εκκαθαριστές της ΑΔΜΚΕΣ

Τρεις Αντιδήμαρχοι Σαρωνικού, οι: Ευάγγελος Ζεκάκος, Χρήστος Γκίνης και Ηλίας Πατσιαούρας, ανέλαβαν τις διαδικασίες εκκαθάρισης της Μονομετοχικής Εταιρείας Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ), συμφωνα με εγκυρότατη πληροφόρηση.

Οι εκκαθαριστές θα πρέπει εντός τριμήνουν να δημοσιεύσουν Ισολογισμό παραλαβής και έχουν προθεσμία 5 ετών για να ισοσκελίσουν ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ  καθώς και την υποχρέωση να δημοσιεύουν κάθε χρόνο τον Ισολογισμό της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές επίσης, έχουν ευθύνη για τις Πράξεις που στο εξής θα κάνουν, όχι όμως και για τις προηγούμενες, για τις οποίες την ευθύνη έχει το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο και εξειδικεύονται στον τελευταίο Πρόεδρο της Μονομετοχικής.

Υπενθυμίζουμε πως στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 3/6/20, είχε ζητηθεί από μέλη της Αντιπολίτευσης, οι εκκαθαριστές η ο εκκαθαριστής, να μην είναι Αιρετοί αλλά Ορκωτοί Λογιστές.

Categories