ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ – Η Εισήγηση της Παράταξης του Προέδρου Μ. Τσαλικίδη για τα απορρίμματα, στο σημερινό Συμβούλιο

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ – Δήμου Σαρωνικού, 16.06.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΟΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (16/6/2020) ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

 

Categories