Η Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού της 17/6/20. Live video

Β ΜΕΡΟΣ

Α ΜΕΡΟΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών την 17η ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα TETAΡΤΗ και ώρα 18:00 η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση 1η ( Υποχρεωτική) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2020.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
2. Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
3. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 500.000,00 € από χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Π.Δ.Ε. (μέσω του Τ.Ε.Β.Α.) για την πράξη
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες, και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος
Σαρωνικού (3ης δόσης επιχορήγησης).
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
4. Έγκριση γενομένων δαπανών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου -Σαραφιανού Δημήτριου του Παναγιώτη- για α) κατάθεση αίτησης ακύρωσης της υπ’ αριθ. 115893/24.4.20 οικοδομικής άδειας της ΥΔΟΜ
Μαρκοπούλου (θεμελίωση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας) και β) κατάθεση αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της άνω πράξης και παράσταση στην εν λόγω συζήτηση.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
7. Έκτακτη Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ
8. Διόρθωση – συμπλήρωση της 91/23-4-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών
χαρών του Δήμου Σαρωνικού» διότι επιφέρει τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαρωνικού
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου « Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
10. Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος του Ο.Τ.4 του οικισμού ΑΤΕ Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού το οποίο περιλαμβάνει τον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων με την αίθουσα και τον περιβάλλοντα χώρο στη Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας
11. Λήψη απόφασης σχετικά με την οδική πρόσβαση και την άρση αναδασωτέας έκτασης στο πλαίσιο ίδρυσης νέου κοιμητηρίου στη θέση “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” της Κοινότητας Π. Φώκαιας
(σχετικό το υπ’αρίθμ. πρωτοκ. 3273/24-2-2020 έγγραφο του αναδόχου της μελέτης των Πολεοδομικών Εργασιών για την ίδρυση του εν λόγω κοιμητηρίου).
Εισηγητής: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Προϊστάμενος ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»
13. Έγκριση του από 2/6/2020 πρωτοκόλλου καταστροφής πλαστικών κάδων απορριμμάτων.
Εισηγητής: Επιτροπή Καταστροφής Αντικειμένων χωρίς αξία
14. Λήψη απόφαση κάλυψης εξόδων κηδείας ενδεούς συμπολίτη
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Categories