ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ EIROLEARNING Κε.Δι.Βι.Μ.2

Ανάβυσσος, 18-06-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το EUROLEARNING Κε.Δι.Βι.Μ.2 Πρότυπο Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης και Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με έδρα στο Δήμο Σαρωνικού σας ενημερώνει σχετικά με προγράμματα προς υλοποίηση παρακάτω:

1.ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 1-49)
Σε συνεργασία με Επιμελητήρια, Συλλόγους και Εργοδοτικούς φορείς Εργαζομένων ο φορέας μας Eurolearning Κ.Δ.Β.Μ.2 θα υλοποιήσει προγράμματα για εργαζομένους στους χώρους ξενοδοχείων, εστίασης, εμπορικών καταστημάτων, για αισθητικούς κλπ.
2.ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – SECURITY
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ(ΚΕΜΕΑ) & ΑΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Eξειδικευμένα σεμινάρια Β’ κατηγορίας διάρκειας 35 ωρών και Γ’ κατηγορίας διάρκειας 10 ωρών.

4.ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΕΤ

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007 και ΦΕΚ 1616/Β/17- 08-2017) η κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού των επιχειρήσεων εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων, είναι υποχρεωτική.
Δεχόμαστε αιτήσεις συμμετοχής για την συγκρότηση τμημάτων κατάρτισης όλων των παραπάνω προγραμμάτων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Aθανασούλη Ναταλία – Καββαδία Ευαγγελία
Γενική Διευθύντρια: Ράνια Λουλάκι Καραμπέτσου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22910 54413
Fax: 22999 00229
E-mail: info@eurolearning.gr

Categories