Άσκηση Ανακοπής του Δ. Σαρωνικού για συνολ. πρόστιμα 151000 eur που εχουν επιβληθεί από την Κτηματική Υπηρεσία

Με πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής (11/6/20), καταβάλεται το ποσό των 30,268 ευρ στην ΑΑΔΕ, που αποτελεί το 20% των επιβληθέντων προστίμων  για αυθαίρετη χρήση Αιγιαλού και παραλίας στη παραλία Αλυκών Αναβύσσου, προκειμένου να ασκηθεί ανακοπή.

Πρόκειται για τρία συνολικά πρωτόκολλα  Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, το οποία εξεδόθησαν  από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας.

1.Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, επιβάλλεται στο Δήμο Σαρωνικού η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ποσού 135.630,00 για την αυθαίρετη χρήση χώρου αιγιαλού/παραλίας, εμβαδού 760 τ.μ. για το έτος 2016 και 473 τ.μ. για το έτος 2017 στην περιοχή <<ΑΛΥΚΕΣ>>  και συγκεκριμένα έμπροσθεν της καντίνας με την επωνυμία  χχχχχχ

2. Για Ομπρέλες παραλίας με εμβαδόν 100 τ.μ. , καθορίσθηκε ποσό ύψους έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000ευρώ) σε βάρος του Δήμου, ως καταβλητέα αποζημίωση για την φερόμενη αυθαίρετη χρήση αιγιαλού/εμβαδού 100 τ.μ. για το έτος 2017 έμπροσθεν της καντίνας με την επωνυμία<<χχχχχχ>>

3. Με σχετικό πρωτόκολλο καθορίσθηκε ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και πέντε λεπτών (4.711,05 ευρώ) σε βάρος του Δήμου ως καταβλητέα αποζημίωση για την φερόμενη αυθαίρετη χρήση αιγιαλού/εμβαδού 57 τ.μ. για το έτος 2018.έμπροσθεν της καντίνας χχχχχχ και εντός της καθορισμένης ζώνης αιγιαλού/παραλίας του Δημοσίου

Η εκδίκαση της Ανακοπών προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 10-07-2020.

Τα προαναφερόμενο ποσό των 30,268 ε, αν η ανακοπή απορριφθεί ή γίνει εν μέρει δεκτή για οποιοδήποτε λόγο, συνυπολογίζεται κατά τη σχετική εκκαθάριση της αξίωσης του Δημοσίου, ενώ, αν αυτό γίνει δεκτό, αποδίδεται σε αυτόν που το κατέβαλε, χωρίς τόκο

Σημείωση. Ως γνωστό, τα ανωτέρω πρόστιμα δεν είναι τα μόνα, απλώς αυτά προκύπτουν από πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Ελπίζουμε να μην επιβαρυνθούμε με τα προαναγραφέντα πρόστιμα όπως ελπίζουμε ακόμα πιο πολύ, οι συνδημότες μας να ενημερώνονται επίσημα από την Δημοτική αρχή για την Έκβαση των ανακοπών… 

πηγη: ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Categories