Μόνο 12 από τις 24 Παιδικές χαρές προχωρούν. “Οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας ευθύνονται” λέει ο Γ Σωφρόνης – επιβεβαιώνει ο ΓΓ

Μόνο 12 από τις 24 Παιδικές χαρές μπορούν να προχωρήσουν – “Οι μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας ευθύνονται” λέει ο Γ Σωφρόνης. Eπιβεβαιώνει ο ΓΓ Αρ. Κλάπας – Η μείωση αποφασίστηκε το 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο της  23/4/19 μόνο που αυτό δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό αν όσοι  άκουγαν η έβλεπαν δεν είχαν την εισήγηση- απούσα τότε η αντιπολίτευση – Τσαλικίδης καταψηφίζει – το video της απόφασης 91/19  που μειώνει τον αριθμό των προς πιστοποίηση Παιδικών Χαρών – ποιες Παιδικές χαρές τελικά θα πιστοποιηθούν άμεσα – σε αναμονή οι υπόλοιπες.

Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε σε Δημοτικό Συμβούλιο (17/6/20), ότι οι 24 Παιδικές Χαρές που τόσο πολύ έχουν συζητηθεί, δεν μπορούν να προχωρήσουν, γιατί το ποσό της προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια δεν είναι επαρκές, και γιαυτό με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23/4/19 μειώθηκε ο αριθμός τους από 24 σε 12!

Η Εισήγηση του Αντιδημάρχου Σαρωνικού Γ. Κυριακόπουλου στη συνεδρίαση της 16/6/20: (26ο min)

“Αυτό αφορά στην αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας του Δήμου Σαρωνικού  είναι ένα έργο που έχει φυσικό αντικείμενο την ανακατασκευή 24 παιδικών χαρών και με την υπ αριθμόν 91/ 19 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τροποποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο και περιορίστηκε από 24 σε 12 ακριβώς διότι το ποσό  δεν ήταν επαρκές ώστε να πιστοποιηθεί το σύνολο των 24  παιδικών χαρών, Αυτό που δεν έγινε όμως τότε, ήταν πως αντίστοιχα θα έπρεπε να τροποποιηθεί και η προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Αυτό  έχει δημιουργήσει δυστοκία στην εκταμίευση των πληρωμών του εργολάβου και το έργο καρκινοβατεί  παρότι και  με την προηγούμενη διοίκηση και από τη σημερινή  έχει πάρει συνεχείς παρατάσεις το έργο που φθάνουν  το Μάρτιο του 2022, ταυτόχρονα οι παιδικές χαρές είναι κλειστές με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία και τα παιδιά και συνεπώς θα πρέπει να γίνει προσθήκη της τροποποίησης της σύμβασης με την εταιρεία”. 

Τσιγαρίδας: Τι πήγε στραβά και υπάρχει μία τόσο μεγάλη απόκλιση?(Η ακριβής ερώτηση από το 28ο min)

Σωφρόνης: Νιώθω την ανάγκη να πω μερικά πράγματα για το τι ακριβώς συμβαίνει Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και πολύ καιρό μετά και από τη σύμβαση αλλά και από την αρχική ένταξη χρηματοδότησης. Η αρχή του κακού είναι η μελέτη η οποία συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία, μελέτη την οποία συνέταξε η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας όταν ζητήσαμε το 14 που αναλάβαμε ως δημοτική Αρχή και ζητήσαμε το απαιτούμενο ποσό για να φτιάξουμε τις Παιδικές Χαρές. Τότε δεν υπήρχε κάποιο όριο στην χρηματοδότηση για να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ΠΧ και ζητήσαμε το απαιτούμενο ποσό για τις 24 Παιδικές Χαρές. Μετά από όλες τις χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων , αναθεωρήσεων κλπ διαπιστώνω μαζί με τον ανάδοχο πως το ποσό δεν επαρκούσε για όλες τις Παιδικές Χαρές και γιαυτό έχω λόγο να αμφισβητώ την ικανότητα των μηχανικών στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Επιτροπή της Περιφέρειας μας έλεγε πως ήταν δικό μας θέμα για το πόσες θα φτιάξουμε με αυτά τα χρήματα, σε κάτι που αντιδράσαμε γιατι θα υπήρχε πρόβλημα στην Επιτροπή παραλαβής  που δεν θα μπορούσε να πιστοποιήσει αριθμητικά την ολοκλήρωση του έργου και γι αυτό προτείναμε την αλλαγή της Προγραμματικής Σύμβασης. Τότε δεν έγινε δεκτό από την Επιτροπή, σήμερα όμως που έχει αλλάξει τουλάχιστον να φτιάξουμε αυτές και θα δούμε στη συνέχεια πως μπορεί να ολοκληρωθούν όλες. (Η ακριβής τοποθέτηση από το 39ο min)

Κλάπας (Γ.Γ του Δήμου). Το θέμα δεν σκάλωνε σε καμία διοίκηση  Περιφέρειας,ούτε στην προηγούμενη και ούτε στην τωρινή. Δεν ήταν θέμα πολιτικών προσώπων, ήταν θέμα του Διευθυντή της επιτροπής της Περιφέρειας που είπε “μη προχωράτε σε τροποποίηση της προγραμματικής κλπ”, όμως σωστά η οικονομική υπηρεσία δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμό μίας σύμβασης με διαφορετικό φυσικό αντικείμενο διότι ενδεχομένως να γίνει καταλογισμός και μάλιστα σε πρόσωπα – Η Τεχνική Υπηρεσία θα έπρεπε να γνωρίζει πως δεν υπάρχει αλλαγή φυσικού αντικειμένου χωρίς αλλαγή προγραμματικής σύμβασης. Όταν ήλθε εδώ η απόφαση θα έπρεπε να  συνοδεύεται από μία επιστολή για τους λόγους που θα έπρεπε να γινει η αλλαγή της προγραμματικής. Αυτή η επιστολή δεν πήγε ποτέ. Πράγματι μας παραπλάνησαν οι Υπηρεσιακοί της Περιφέρειας οι οποίοι όταν τους ζητήσαμε να γίνει η πληρωμή χωρίς Αλλαγή προγραμματικής δεν το έκαναν… (Η ακριβής τοποθέτηση από το 45ο min)

Τ.Γαλανοπούλου. Το βασικό πρόβλημα βρίσκεται στο τρόπο που γίνεται το έργο. Αυτές οι εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν από ένα μόνιμο συνεργείο του Δήμου ) Η ακριβής τοποθέτηση από το 51ο min) 

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση και ψήφιση των 2 θεμάτων στη συνεδρίαση της 17/6/20 , που αφορούν στις Παιδικές χαρές. Το video ξεκινάει από το σημείο έναρξης της συζήτησης.

“Θέμα 8. Διόρθωση – συμπλήρωση της 91/23-4-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού» διότι επιφέρει τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαρωνικού
Θέμα 9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου « Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού»


Το video με την εκφώνηση και συζήτηση του 14ου θέματος για τις παιδικές χαρές στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23/4/19 και η απόφαση 91/19 (48o min)

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 91/2019 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Αναβάθµιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών ∆ήµου Σαρωνικού.
Στα Καλύβια, σήµερα 23η του µηνός AΠΡΙΛΙΟΥ, του έτους 2019, ηµέρα Μ. ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα Σαρωνικού, ύστερα από την αρ. πρωτ. 7217/19-4-2019 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) Πρόσκληση 2η µε ίδια θέµατα τα οποία προέρχονται από αναβολή της 9ης Συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) του έργου “Αναβάθµιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών ∆ήµου Σαρωνικού”.
Το εν λόγω έργο:
1. είναι χρηµατοδοτούµενο από την Περιφέρεια Αττικής.
2. στις 16-6-2017 υπογράφηκε Προγραµµατική Σύµβαση του έργου µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σαρωνικού.
3. η εργoλαβική σύµβαση υπεγράφη στις 23-7-2018 µε συνολικό ποσό 266.156,77 ευρώ µε ΦΠΑ. Το συµβατικό αντικείµενο του έργου έχει καθοριστεί από την µελέτη που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου µας κατόπιν εντολής του ∆ηµάρχου το έτος 2015, στα πλαίσια του γενικότερου προγράµµατος συνολικής αναβάθµισης και πιστοποίησης παιδικών χαρών και σύµφωνα µε:
− όσα ορίζει το άρθρο 103 παρ. 2 περ. δ του Κ.δ.Κ. (Ν.3463/2006)
− τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ε του Ν. 3852/2010
− την υπ’ αρ. 28492/ 18.05.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 931/18.05.2009), περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.
− την υπ’ αρ. 27934/ 11.07.2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2029/25.07.2014), τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 απόφασης
− τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασµό και κατασκευή Παιδικών Χαρών.

Συγκεκριµένα, αφορούσε την κάλυψη των αναγκών των κάτωθι παιδικών χαρών:
1. Η παιδική χαρά στην Πλατεία ∆.Βασιλείου επί της οδού Ελ. Μιχάλη & Χρ. ∆έδε Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων. (ΦΕΚ 187 Α΄/ 1937).

2. Η παιδική χαρά στην Πλατεία Ν. Ευαγγελίστριας Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων (ΦΕΚ 187 Α΄/ 1937).
3. Η παιδική χαρά επί της οδού Γεωργίου Παππά 14 Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων (ΦΕΚ 187 Α΄/ 1937).
4. Η παιδική χαρά επί της οδού Παναγή Μιχάλη Κ.Χ. 311Α εντός του σχεδίου πόλεως παραλίας Καλυβίων, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλυβίων (Λαγονήσι) – (ΦΕΚ 723 ∆΄/ 1995).
5. Η παιδική χαρά επί της οδού Οδού Κύπρου Κ.Χ. 530 εντός του σχεδίου πόλεως παραλίας Καλυβίων, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλυβίων (Λαγονήσι) – (ΦΕΚ 723 ∆΄/ 1995).
6. Η παιδική χαρά επί της οδού Οδού Κρήτης Κ.Χ. 791Α εντός του σχεδίου πόλεως παραλίας Καλυβίων, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλυβίων (Λαγονήσι) – (ΦΕΚ 723 ∆΄/ 1995).
7. Η παιδική χαρά εµπροσθεν Κοινοτικού Καταστήµατος Κουβαρά εντός του οικισµού ιδιοκτησίας Κοινότητας Κουβαρά, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κουβαρά (Οικισµός προ του 1923).
8. Η παιδική χαρά εµπροσθεν του Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου εντός του οικισµού Πέτα, ιδιοκτησίας Κοινότητας Κουβαρά, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κουβαρά – (Οικσµός προ του 1923).
9. Η παιδική χαρά όπισθεν Γυµνασίου, εντός του οικισµού Πέτα ιδιοκτησίας Κοινότητας Κουβαρά, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κουβαρά – (κοντά στα όρια του οικισµού προ του 1923 –
αλλά εκτός ορίων).
10. Η παιδική χαρά στην Πλατεία Ελευθερίας, κοινόχρηστο τεµάχιο 181Α διανοµή Υπουργείου Γεωργίας, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Π. Φώκαιας – (ΦΕΚ 265 Β΄/ 1984).
11. Η παιδική χαρά Παραλίας Π. Φώκαιας 52χλµ.. Λ. Σουνίου, κοινόχρηστο τεµάχιο 181Β διανοµή Υπουργείου Γεωργίας, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Π. Φώκαιας – (ΦΕΚ 265 Β΄/ 1984).
12. Η παιδική χαρά στην Λ. Λαυρίου επί της οδού 109 – ΑΤΕ Κ.Χ., εντός του σχεδίου πόλεως ΑΤΕ στη ∆ηµοτική Κοινότητα Π. Φώκαιας – (ΦΕΚ 182 ∆΄/ 1966).
13. Η παιδική χαρά επί τηςοδού Πηγάσου και ∆ρυάδων – Θυµάρι, κοινόχρηστο τεµάχιο 220 διανοµή Υπουργείου Γεωργίαςστη ∆ηµοτική Κοινότητα Π. Φώκαιας (ΦΕΚ 855 Β΄/ 1984).
14. Η παιδική χαρά στην Κεντρική Πλατεία Π. Φώκαιας Βριούλων και Ανθέων, κοινόχρηστο τεµάχιο 193 διανοµή Υπουργείου Γεωργίας στη ∆ηµοτική Κοινότητα Π. Φώκαιας – (ΦΕΚ 855
Β΄/1984).
15. Η παιδική χαρά στην Κεντρική Πλατεία Σαρωνίδας, Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως Σαρωνίδας, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σαρωνίδας – (ΦΕΚ 1 ∆΄/ 1959).
16. Η παιδική χαρά στην Πλατεία Γ. Γαλάνη επί της οδού Πάρνηθος & Ρόδου, Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως Σαρωνίδας στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σαρωνίδας – (ΦΕΚ 1 ∆΄/ 1959).
17. Η παιδική χαρά στην Πλατεία Καραγιώργου επί τηςοδού Ζακύνθου & Ηρακλέους, Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως Σαρωνίδας στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σαρωνίδας – (ΦΕΚ 1 ∆΄/ 1959).
18. Η παιδική χαρά στην περιφερειακή οδό Αναβύσσου-∆ηµοσθένους και Ξενοφώντος, Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως Αναβύσσου, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αναβύσσου – (Υπουργείο
Γεωργίας διανοµή 1931, συνοικισµός Αρετσούς Αναβύσσου).
19. Η παιδική χαρά στο πρώην κτίριο ΟΤΕ εντός “Παραλίας” Αναβύσσου κοινόχρηστο τεµ. 20/1953 διανοµή Υπουργείου Γεωργίας, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αναβύσσου – (Υπουργείο
Γεωργίας διανοµή 1953, συνοικισµός Αρετσούς Αναβύσσου).
20. Η παιδική χαρά επί της οδού Καλαβρύτων – Μαύρο Λιθάρι Ο.Τ. 175 χαρακτηρισµένο παιδική χαρά, κοινόχρηστο τεµ. 893/1951 διανοµή Υπουργείου Γεωργίας στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αναβύσσου – (φεκ 60 ∆΄/ 1-2-2006).
21. Η παιδική χαρά επί της οδού Πυρρίχου-Λάκκα, κοινόχρηστο τεµ. 22Α/1931 διανοµή Υπουργείου Γεωργίας, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αναβύσσου.
22. Η παιδική χαρά στον Αγ. Παντελεήµονα, κοινόχρηστο τεµ. 142 διανοµή Υπουργείου Γεωργίας, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αναβύσσου – (Υπουργείο Γεωργίας διανοµή 1931, Ανάβυσσος – Τουρκοχώραφο και τµήµα Θέρµη-Γιουρντά).
23. Η παιδική χαρά στα Βλάχικα Αναβύσσου οδός Αγ. Κυριακής, περίβολος εκκλησίας Αγ.Κυριακής, κοινόχρηστο τεµάχιο διανοµή Υπουργείου Γεωργίας στη ∆ηµοτική Κοινότητα
Αναβύσσου – (Υπουργείο Γεωργίας διανοµή 1953, Ανάβυσσος – Τουρκοχώραφο και τµήµα Θέρµη – Γιουρντά).
24. Η παιδική χαρά στον Αγ. Νικόλαο επί της οδού Μ. Ασίας, εντός του σχεδίου πόλεως Αρχιτεκτόνων, Κ.Χ. εντός κεντρικής νησίδας, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αναβύσσου – (ΦΕΚ 47 ∆΄/ 1965).

ΕΠΕΙ∆Η ΟΜΩΣ:
1. Kατά τα έτη 2015 έως και 2018 (επισηµαίνεται εδώ ότι οι εργασίες αποτύπωσης και καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης των άνω παιδικών χαρών ξεκίνησαν το έτος 2014) οπότε και ξεκίνησε το έργο, οι περισσότερες παιδικές χαρές της µελέτης υπέστησαν επιπλέον βλάβες-φθορές και όποια προβλήµατα υπήρχαν επιδεινώθηκαν.
2. H φιλοσοφία της αρχικής µελέτης ήταν η άρση της επικινδυνότητας των παιδικών χαρών µε διάφορες επεµβάσεις µε την έννοια της βελτίωσης και όχι πάντως της τελικής πιστοποίησης από τους αρµόδιους φορείς.
3. Στην από 16-6-2017 αναφερόµενη Προγραµµατική Σύµβαση, ορίζεται ρητά στο άρθρο 1 – παράγρ. 2 – ότι …σκοπός του έργου είναι η συνολική αναβάθµιση και πιστοποίηση παιδικών χαρών…
4. Για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών απαιτούνται επιπλέον εργασίες, εξοπλισµός κλπ. που δεν εµπεριέχονται στην αρχική µελέτη λόγω διαφορετικής φιλοσοφίας όπως αναφέρθηκε. Ενδεικτικά αναφέρονται το κόστος της διαδικασίας πιστοποίησης και τοποθέτησης ενηµερωτικών πινακίδων, η υποχρεωτική τοποθέτηση καθισµάτων (παγκάκια) καθώς και κάδων απορριµµάτων, η τοποθέτηση βρύσης κ.α., τα οποία δεν υπάρχουν στην αρχική µελέτη και κατά συνέπεια ούτε και στη σύµβαση.
5. Το συνολικό ποσό για την εκτέλεση του έργου είναι δεδοµένο και η Περιφέρεια Αττικής δεν χορηγεί επιπλέον χρηµατοδότηση.
6. Θα πρέπει το τελικό προϊόν του έργου να είναι πιστοποιηµένες παιδικές χαρές.
Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού η υπηρεσία επικαιροποίησε τις ανάγκες των παιδικών χαρών σύµφωνα µε την λογική της πιστοποίησης, προέκυψε ότι δεν είναι δυνατόν µε την υπάρχουσα
χρηµατοδότηση (ποσό σύµβασης) να ολοκληρωθούν οι εργασίες-πιστοποίηση σε όλες τις παιδικές χαρές της µελέτης (1-24).
Με δεδοµένο ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί, προτείνεται να γίνουν εργασίες και να πιστοποιηθούν κάποιες παιδικές χαρές και όχι όλες έτσι ώστε µε την υπάρχουσα χρηµατοδότηση να προκύψει το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσµα.

Οι παιδικές χαρές που προτείνονται µε τον παρόντα Α.Π.Ε. για να γίνουν εργασίες και τελικά να πιστοποιηθούν είναι οι κάτωθι:
1. Η παιδική χαρά στην περιφερειακή οδό Αναβύσσου-∆ηµοσθένους και Ξενοφώντος, Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως Αναβύσσου, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αναβύσσου – (Υπουργείο
Γεωργίας διανοµή 1931, συνοικισµός Αρετσούς Αναβύσσου).
2. Η παιδική χαρά στον Αγ. Νικόλαο επί της οδού Μ. Ασίας, εντός του σχεδίου πόλεως Αρχιτεκτόνων, Κ.Χ. εντός κεντρικής νησίδας, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αναβύσσου – (ΦΕΚ 47 ∆΄/ 1965).
3. Η παιδική χαρά στην Πλατεία Γ. Γαλάνη επί της οδού Πάρνηθος & Ρόδου, Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως Σαρωνίδας στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σαρωνίδας – (ΦΕΚ 1 ∆΄/ 1959).
4. Η παιδική χαρά επί τηςοδού Πηγάσου και ∆ρυάδων – Θυµάρι, κοινόχρηστο τεµάχιο 220 διανοµή Υπουργείου Γεωργίαςστη ∆ηµοτική Κοινότητα Π. Φώκαιας (ΦΕΚ 855 Β΄/ 1984).
5. Η παιδική χαρά εµπροσθεν του Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου εντός του οικισµού Πέτα, ιδιοκτησίας Κοινότητας Κουβαρά, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κουβαρά – (Οικισµός προ του 1923).
6. Η παιδική χαρά επί της οδού Παναγή Μιχάλη Κ.Χ. 311Α εντός του σχεδίου πόλεως παραλίας Καλυβίων, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλυβίων (Λαγονήσι) – (ΦΕΚ 723 ∆΄/ 1995).
7. Η παιδική χαρά επί της οδού Οδού Κύπρου Κ.Χ. 530 εντός του σχεδίου πόλεως παραλίας Καλυβίων, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλυβίων (Λαγονήσι) – (ΦΕΚ 723 ∆΄/ 1995).
8. Η παιδική χαρά επί της οδού Οδού Κρήτης Κ.Χ. 791Α εντός του σχεδίου πόλεως παραλίας Καλυβίων,στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλυβίων (Λαγονήσι) – (ΦΕΚ 723 ∆΄/ 1995).
9. Η παιδική χαρά στην Πλατεία Ν. Ευαγγελίστριας Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων (ΦΕΚ 187 Α΄/ 1937).
10. Η παιδική χαρά εµπροσθεν Κοινοτικού Καταστήµατος Κουβαρά εντός του οικισµού ιδιοκτησίας Κοινότητας Κουβαρά, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κουβαρά (Οικισµός προ του 1923).
11. Η παιδική χαρά στην Πλατεία Ελευθερίας, κοινόχρηστο τεµάχιο 181Α διανοµή Υπουργείου Γεωργίας, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Π. Φώκαιας – (ΦΕΚ 265 Β΄/ 1984).
12. Η παιδική χαρά στην Κεντρική Πλατεία Σαρωνίδας, Κ.Χ. εντός του σχεδίου πόλεως Σαρωνίδας, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σαρωνίδας – (ΦΕΚ 1 ∆΄/ 1959).

Σηµειώνεται ότι η επιλογή των άνω δώδεκα παιδικών χαρών έγινε κυρίως µε το κριτήριο της επισκεψιµότητας (δηλ. περισσότεροι χρήστες) και υφιστάµενων υποδοµών. Το συνολικό ποσό για την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης σύµφωνα µε τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.,παραµένει το ίδιο, δηλ. 266.156,77 ευρώ µε ΦΠΑ.
Τέλος η κα πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως επίσης και την Πρόεδρο αυτού, τον 1ο ΑΠΕ, την εισήγηση της Υπηρεσίας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στα µαγνητοφωνηµένα κείµενα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Αναβάθµιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών ∆ήµου Σαρωνικού», η συνολική δαπάνη του οποίου, ανέρχεται στο ποσό των 266.156,77 ευρώ συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης του ΦΠΑ, ήτοι σε ισοζύγιο µε την αρχική εργολαβική σύµβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 91/2019
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α∆ΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α ΣΟΦΙΑ
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ-ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Α κ ρ ι β έ ς α π ό σ π α σ µ α
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – 6Π5ΕΩ1Ξ-29Ψ

Categories