Με τηλεδιάσκεψη το Δ.Σ Σαρωνικού της 24/6/20-Τα θέματα

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 24η ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα TETAΡΤΗ και ώρα 18:00 η οποία θα γίνει  μέσω τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σαρωνικού και του ΕΔΣΝΑ για τη «Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού»

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Λήψη απόφασης περί παράτασης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης της εταιρείας VODAFONE-PANAFONE Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (Κεραία στη θέση Σκόρδι).

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

  1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2020 για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID – 19 (1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)”.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2020 για την κάλυψη αναγκών προστασίας αδέσποτων μικρών ζώων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID – 19 (2η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)”.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 377,32 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2020 των Δήμων και από το λογαριασμό κάλυψης πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID – 19 (3η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)”.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 647,50 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της 1ης έως και 3ης μηνιαίας κατανομής Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2020(πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση) .

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 363.297,13 € από χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Π.Δ.Ε. (μέσω του Τ.Ε.Β.Α.) για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες, και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού (4ης δόσης επιχορήγησης).

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 543,56 € από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

Καλύβια 19-6-2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories