Δ.Τ-Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Κ. Σωτηρίου»:Να λειτουργήσουν όλα τα αναγκαία τμήματα–καμιά περικοπή

Αντί να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα, να δοθούν νέα σχολικά κτίρια, να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό και να τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας για να αποτραπεί η διασπορά του κορωνοϊού η κυβέρνηση Ν. Δ. και το Υπ. Παιδείας στοιβάζει μαθητές ακόμα και σε ακατάλληλα κτίρια παραβιάζοντας το σύνολο του θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια και  παραβλέποντας  τα διακυβεύματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Επισημαίνουμε ως εκπαιδευτικοί  ότι το μέτρο αυτό πέρα από την παραβίαση κανόνων ασφαλείας  σημαίνει λιγότερη αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με κάθε μαθητή, μετατόπιση σε πιο μετωπική διδασκαλία, λιγότερη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας και χειροτέρευση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο.  Όλα αυτά έρχονται σε  αντίθετη κατεύθυνση από την εμπειρία της λειτουργίας των σχολείων τον τελευταίο μήνα που ανέδειξε το τεράστιο παιδαγωγικό  όφελος  της λειτουργίας των ολιγομελών τμημάτων.

Δεκάδες σχολεία του συλλόγου μας (νηπιαγωγεία κατά βάσει επειδή εκεί κυρίως λόγω αριθμού και  υποχρεωτικότητας επιχειρείται η επιβολή  αύξησης μαθητών)  κατέθεσαν πρακτικά συλλόγων διδασκόντων όπου αποτυπώνουν την ακριβή χωρητικότητα της σχολικής αίθουσας βάση του συνόλου του θεσμικού πλαισίου -κανόνες πυρασφάλειας- και τη φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και άλλες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν και επιβάλλουν την μείωση του αριθμού  των μαθητών στην  τάξη.

Κάτω από το κλίμα της επίσημης αυτής τοποθέτησης των νηπιαγωγών με τις συνεχείς ανακοινώσεις- σχέδια πρακτικού- παρεμβάσεις του συλλόγου Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου» σε Δ/νση και Δήμους,  η  Διεύθυνση Αν. Αττικής  υιοθέτησε ως όφειλε και υποστήριξε την αναγκαιότητα  με δημιουργία (2 επιπλέον αιθουσών σε  Παιανία, Μαρκόπουλο, Π. Ρ, Καλύβια) , τη διασφάλιση της λειτουργίας 2 τμημάτων στο 2ο Ν/Γ  Κιτσίου και 3ου τμήματος στο 3ο Ν/Γ Καλυβίων).

Καλούμε τη Δ/νση Αν. Αττικής:

#να υιοθετήσει και τα αιτήματα που αποτυπώνονται και με πρακτικά των 7ου Κορωπίου  για τα ελάχιστα τ.μ ανά αίθουσα και την αναλογία μαθητών σε αυτά και του 3ου Ν/Γ Αναβύσσου (προκατ 10ετίας-μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές κλπ) όπου υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα  για χωρισμό ολιγομελών τμημάτων και να μην προβούν στη  μετακίνησή μαθητών σε όμορο νηπιαγωγείο.

# να λειτουργήσει 2 επιπλέον τμήματα και όχι ένα  στα νηπιαγωγεία στην Κερατέα.

#να λειτουργήσει το 1ο Ν/Γ Καλυβίων με τον αριθμό των παιδιών που επιτρέπουν οι όροι ασφάλειας που αποτυπώνονται στο πρακτικό του σχολείου

#να εισηγηθεί και να προωθήσει βάσει της τεκμηρίωσης που επισυνάπτουν οι Σ.Δ.  τη δημιουργία όλων των  ολιγομελών τμημάτων στην Περιφερειακή Δ/νση, χωρίς καμία περικοπή.

# να μην προχωρήσει σε καμία συγχώνευση   ολιγομελών τμημάτων δημοτικού σχολείου, να μη διαταράξει την ασφάλεια των μαθητών τη λειτουργικότητα και λειτουργία καμίας σχολικής μονάδας.

#να ανοίξει το ειδικό νηπιαγωγείο Λαυρίου έστω και με τις ελάχιστες εγγραφές με πρόβλεψη μεταφοράς του όπως αυτό αποτυπώθηκε στη συνάντηση με το Δήμο.

Καλούμε τον Περιφερειακό Δ/ντη να εγκρίνει όλα τα ολιγάριθμα τμήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, η ασφάλεια όλων των μαθητών μας και το παιδαγωγικό μας έργο.

Καλούμε όλους τους Δήμους να στηρίξουν έμπρακτα τη δημιουργία όλων των αναγκαίων τμημάτων με εξασφάλιση κατάλληλων χώρων  αποδεικνύοντας το  σεβασμό στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης τους.

Για δήμο Λαυρεωτικής

Επισημαίνουμε εδώ την  ευθύνη  της Διεύθυνσης & του Δήμαρχου Λαυρεωτικής που  δρομολογούν να λειτουργήσουν στην Κερατέα τμήματα νηπιαγωγείων με το μέγιστο αριθμό ανά  τάξη και με υπεράριθμους σε σχέση με την πραγματική αποτύπωση χώρων.  Ενώ ο σύλλογος  έθεσε το ζήτημα της αναγκαιότητας 2 επιπλέον αιθουσών αναλυτικά στη συνάντηση με το Δήμαρχο Λαυρεωτικής , με ευθύνη της Διεύθυνσης δεν αναζήτησε τελικά ενοικίαση χώρου για δυο αίθουσες.

Απαιτούμε έστω και τώρα να αναζητήσουν χώρο για 2 επιπλέον αίθουσες όπως εισηγήθηκε ο σύλλογος από την αρχή και σήμερα επιβεβαιώνεται από την αύξηση αριθμού εκπρόθεσμων εγγραφών & μετεγγραφών η αναγκαιότητά τους. Επίσης πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τα δεκάδες Ρομά που εγγράφονται πάντα το Σεπτέμβριο.

Για δήμο Σαρωνικού

Περιμένουμε άμεσα -σύμφωνα με τη δέσμευση του Δημάρχου Σαρωνικού στη συνάντηση με το Δ.Σ. του  συλλόγου 18/6 – την τοποθέτηση της 2ης αίθουσας στο 2ο Ν/Γ Καλυβίων. Παρά τη ρητή τοποθέτησή του ότι το θέμα της 2ης αίθουσας θα μπει στην αμέσως  επόμενη εισήγηση της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής, καμία αναφορά δεν υπάρχει στη συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου. Ο χρόνος περνά και οι εργασίες βάσης, τοποθέτησης αίθουσας, σύνδεσης, ρεύματος,  ύδρευσης , αποχέτευσης  & ανάπλασης αύλειου χώρου στο 2ο Ν/Γ Καλυβίων αθροίζονται. Τα σχολεία την επόμενη σχ. χρονιά θα ανοίξουν νωρίτερα  και η κατάσταση στα Καλύβια είναι εκρηκτική.

Τονίζουμε ότι, αν συνεχιστεί  η λογική «στοιβάγματος»,  οι εκπρόθεσμες εγγραφές και οι μετεγγραφές θα οδηγήσουν το Σεπτέμβρη τα σχολεία ιδιαίτερα τα νηπιαγωγεία σε ασφυξία και χωρίς καμία δυνατότητα υποδοχής νέων μαθητών.

 

Επισυνάπτουμε ότι:                                                                                                                                                                                                         Μετά το νέο νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ Α) “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις” ήρθε διευκρινιστική εγκύκλιος που ειδικεύει τις οδηγίες για τον Αριθμό μαθητών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία και συγκρότηση τμημάτων» και στα 2 παραπάνω αναφέρει ότι «δ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τμημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος του Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ιδρύεται επιπλέον τμήμα, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Κ.Σωτηρίου

Categories