Η θέση της ΓΣΕΕ για το σχέδιο νόμου σχετικά με τις συγκεντρώσεις και τις πορείες

Αναλυτική επιστολή με τις θέσεις της για το σχέδιο νόμου που αφορά στις συγκεντρώσεις και τις πορείες απέστειλε σήμερα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) προς τον αρμόδιο υπουργό. «Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω Ν/Σ ετέθη σε δημόσια διαβούλευση από 25/02 έως 10/03/2020, δηλαδή σε περίοδο που όλη η προσοχή της κοινωνίας ήταν αλλού…Επί της αρχής, επισημαίνουμε ότι για Ν/Σ με τα οποία εισάγονται ευρείας κλίμακας περιορισμοί που συνδέονται με συνταγματικά δικαιώματα και ελευθερίες και αντίστοιχα μέτρα ασφάλειας της κοινωνικοοικονομικής ζωής, απαιτείται έγκαιρος και σε βάθος πολιτικός και κοινωνικός διάλογος, ώστε να βρεθούν λύσεις. Λύσεις που θα παρέχουν προς όλους τους εμπλεκόμενους εγγυήσεις δικαιωμάτων-ελευθεριών-ασφάλειας, που το σύνταγμα τις προστατεύει» αναφέρει η Συνομοσπονδία, σύμφωνα με την οποία αφοριστικές απαντήσεις του τύπου ναι-όχι δεν χωρούν στην αναζήτηση δημοκρατικών λύσεων.

«Τα συνδικάτα, με τη δραστηριότητά τους, μέσω συγκεντρώσεων και πορειών, ουδέποτε διανοήθηκαν -ούτε διανοούνται- να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες ή να διαταράξουν την κοινωνική ζωή. Ουδέποτε ευλόγησαν δραστηριότητες μικρών ομάδων συνδικαλιστών να “κλείνουν” τους πολίτες και την κοινωνική δραστηριότητα. Η δράση τέτοιων ομάδων, όμως, ουδόλως δικαιολογεί την πρακτική εκτελεστικής εξουσίας και των κρατικών προληπτικών ή κατασταλτικών μηχανισμών να περιορίζουν απαράγραπτα συνταγματικά δικαιώματα και ελευθερίες. Ακόμα περισσότερο δεν πρέπει να περιορίζουν μη “δημοφιλείς” κοινωνικές ομάδες (π.χ. μειονότητες, ΑΜΕΑ, ΛΟΑΤΚΙ, κλπ) να πραγματοποιούν τις εκδηλώσεις τους και μόνο εκ του λόγου αυτού. Στη δημοκρατία, καθήκον είναι να προωθούνται, με τις συνταγματικές εγγυήσεις, οι αρχές του πλουραλισμού, της ανεκτικότητας, του ανοιχτού πνεύματος» τονίζει η ΓΣΕΕ.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τα εξής: «Στο Ν/Σ όλες οι πλευρές θίγονται ασύμμετρα. Και οι ελευθερίες και τα δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών. Οι εγγυήσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες, όταν απαιτείται αναδοχή (με την έννοια του οργανωτή), αναδοχή όλων των αστικών και ποινικών ευθυνών από άτομα ή νόμιμους εκπροσώπους, όταν οι δικαστικές εγγυήσεις καθορίζονται εκ των υστέρων, στερώντας τη δυνατότητα άσκησης εγκαίρως των δικαιωμάτων και όταν όλα τα ζητήματα ασφαλείας (έγκριση ή διάλυση συγκεντρώσεων) ανατίθενται στην αστυνομία και η δικαστική προστασία, όταν προβλέπεται, είναι σε χρόνο που η κοινωνική δράση μπορεί να έχει απωλέσει την αξία της.

Το Ν/Σ αυτό, αν καταστεί νόμος, αφενός μεν θα αποτελεί δικαίωμα για λίγους, άρα θα είναι περιοριστικό των ευρύτερων δικαιωμάτων αφετέρου δε, με τη σωρεία ασαφών και ανασφαλών διατάξεων, θα καταστεί μη εφαρμόσιμο και, ουσιαστικά, θα επιτρέπει την “εργαλειοποίησή” του για την κατασκευή εχθρών».

«Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικό πολιτικό και κοινωνικό διάλογο (κυβέρνηση-πολιτικά κόμματα-κοινωνικοί φορείς), που θα επιτρέψει -κατ’επιταγή του Συντάγματος- με τις ευρύτατες συναινέσεις που πρέπει να προκύψουν, στον κοινό νομοθέτη να ψηφίσει έναν νόμο που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την ασφάλεια για όλους» συμπληρώνει η ΓΣΕΕ.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ

Categories