Ξεκίνησε Έρευνα για την εξέλιξη της γεωμορφολογίας και του περιβάλλοντος των Αλυκών Αναβύσσου

Δελτίο τύπου – Έρευνα για την εξέλιξη της γεωμορφολογίας και του περιβάλλοντος της Αναβύσσου

Η παράκτια περιοχή Αλυκές της Αναβύσσου έχει κεντρίσει το επιστημονικό ενδιαφέρον της Καθηγήτριας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκης Ευελπίδου για μια σειρά από μελέτες που εμπίπτουν στο επιστημονικό της πεδίο έρευνας.

Η καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου μαζί με την ομάδα της αποτελούμενη από μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές εκπονεί έρευνα που αφορά στη διερεύνηση της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης και των μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης των Αλυκών Αναβύσσου.

Η έρευνα στοχεύει στην κατανόηση των γεωπεριβαλλοντικών παραγόντων που διαμόρφωσαν την περιοχή των Αλυκών Αναβύσσου και στην κατανόηση της επίδρασης των σχετικών μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης κατά το Ολόκαινο (~6000 χρόνια). Ερευνώμενα είδη αποτελούν η απολιθωμένη χλωρίδα και πανίδα των Αλυκών Αναβύσου. Ο τρόπος πραγματοποίησης της έρευνας περιλαμβάνει τη λήψη ιζημάτων από δύο μέχρι τρία (2-3) σημεία για ανάλυση απολιθωμένης χλωρίδας και πανίδας με την δειγματοληψία να πραγματοποιείται με τη χρήση γεωτρύπανου. Επίσης, η έρευνα αυτή πραγματοποιείται και στα πλαίσια εκπαίδευσης προπτυχιακών φοιτητών στην έρευνα πεδίου.

Υποστηρικτής στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές αυτές εργασίες, είναι ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου καθώς και το διοικητικό επιτελείο του. Από την πρώτη στιγμή έδειξαν ενδιαφέρον για την προτεινόμενη, από την καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου, έρευνα πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν στην περιοχή της Αναβύσσου. Η συμπαράσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και του Δασαρχείου Λαυρίου, το οποίο αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της έρευνας, συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας καθώς και της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων.

Κόμη Αποστολία

MSc. Γεωλόγος – Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Categories