Δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών το Δ. Συμβούλιο Σαρωνικού της 15ης Ιουλίου.

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών την 15 η ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα TETAΡΤΗ και ώρα 17:00 η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή
2. Ενημέρωση για την μείωση του οικονομικού τιμήματος της σύμβαση τοποθέτησης LED με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού». Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
3. Αντικατάσταση των μελών της ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις σχετικές προκηρύξεις και συμβάσεις, η οποία αφορά την υπ’ αριθμ. 164/2019 απόφαση .Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών.
4. Αντικατάσταση των μελών της ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις σχετικές προκηρύξεις και συμβάσεις, η οποία αφορά την υπ’ αριθμ. 165/2019 απόφαση . Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών.
5. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή
6. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2020. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.185,26 € από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο ‘’Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα του Γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
8. Ορισμός μέλους της κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σαρωνικού και του ΕΔΣΝΑ για τη «Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου
Σαρωνικού» Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

9. Λήψη απόφασης παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες Ύδρευσης και Καθαριότητας, στη Δ.Κ. Καλυβίων. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών
10. Ορισμός εκπροσώπου και συντονιστή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Εισηγητής: Δήμαρχος
11. Έγκριση του Β2 υποσταδίου (διορθώσεις) της Πολεοδομικής μελέτης (Π.Μ.) που εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της
Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού». Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
12. Παράταση χρονοδιαγράμματος κατά 12 μήνες σύμφωνα με το Ν.3316/05 του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης: «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη
εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής». Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
13. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής περιοχής Δήμου Καλυβίων
Θορικού», σύμφωνα με την παρ.3 άρθρου 27 Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α ). Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
14. Λήψη απόφασης έγκρισης μεταφοράς του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών
διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σαρωνίδας και γύρω περιοχής». Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
16. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
18. Λήψη απόφασης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
19. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 218/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών.
20. Λήψη απόφασης επί αρ. πρωτ.: 8067/11.6.20 M.R, 4380/12.3.20 Φ.Ε., αιτήσεων δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο
Ύδρευσης.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων

Categories