Ο “Παρατηρητής της Γειτονιάς”. Η ενημέρωση στην εκπομπή ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Το ζήτημα που απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού σχετικά με τις πινακίδες που έχουν εγκατασταθεί στην Σαρωνίδα από τον “Παρατηρητή της Γειτονιάς”,ηταν το θέμα της εκπομπής της 16/7/20.

Το ζήτημα είχε εισαχθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ αλλά αποφασίστηκε να αναβληθεί για επόμενη ανοιχτη και όχι “κεκλεισμένων των θυρών”, προκειμένου οι εκπρόσωποι του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Μέχρι να γίνει αυτό, κρίθηκε σκόπιμο από την εκπομπή, να αναδειχθεί ο προβληματισμός και να γίνει ευρύτερος ενημερωτικός διάλογος.

Στην εκπομπή της 16/7/20, πήραν μέρος δύο εκπρόσωποι της Οργάνωσης SAFER LIFE  Greece ( Μάνος Πατσιαλίδης – Ευαγ. Φανουριάδης ) και η Δημ. Σύμβουλος Ακριβή Καρούμπαλη.

Σε επόμενες εκπομπές θα φιλοξενηθούν και άλλοι Αιρετοί και Φορείς προκειμένου να συνεχισθεί ο Διάλογος-Ενημέρωση.

Δείτε το video της Εκπομπής

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/1573360096164020/

 

Categories