Ψήφισμα του Δ.Σ Σαρωνικού στη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2020 για την Αγία Σοφιά Κωνσταντινουπόλεως

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως από Μουσείο σε τζαμί.
Με αυτή την απόφαση παραβιάζονται Διεθνείς Κανόνες που προστατεύουν την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά όπως:

 Την ίδια τη Διεθνή Ιδρυτική Διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που επικυρώθηκε τελειωτικά, στις 24 Οκτωβρίου του έτους 1945, στην οποία και αναφέρεται ρητά η ανάγκη της αποφυγής χρήσης Ιστορικών Μνημείων, με συμβολικό χαρακτήρα, για πολιτικούς σκοπούς.

 Τις συστάσεις της Unesco, σε σχέση με την υποχρέωση προστασίας των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς και τη διεθνή ανάγκη προστασίας της, τόσο σε καιρό ειρήνης , όσο και σε καιρό πολέμου.

 Τις Καταστατικές Αρχές του Οργανισμού Συμμαχίας των Πολιτισμών, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 Τη σύμβαση για την προστασία της Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 23ης Νοεμβρίου 1972.

Η Αγία Σοφία, θεμελιωμένη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και ολοκληρωμένη στη σημερινή της μορφή από το 537 επί Ιουστινιανού, υπήρξε ένα θαύμα αρχιτεκτονικής και αρμονίας. Παράλληλα ως κέντρο του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας για περισσότερα από χίλια έτη αποτέλεσε έναν φωτοδότη της χριστιανικής πίστης και μέσα από αυτήν διέλευσαν όλες οι ιστορικές στιγμές του βυζαντίου και του ελληνισμού καθιστώντας την, μέρος της συλλογικής συνείδησης και αποκτώντας μια ιδιαίτερη αξία για τους απανταχού χριστιανούς.

Τα τελευταία 87 έτη, μετά την μετατροπή του από μουσουλμανικό τέμενος σε Μουσείο το 1934, αποτέλεσε το σύμβολο του διαλόγου, της ανεξιθρησκείας, της ανεκτικότητας, της διασταύρωσης των πολιτισμών και θρησκειών και του πλουραλισμού.

Αποκαλύφθηκαν τα ψηφιδωτά και τα σημαντικά ιστορικά του στοιχεία που κάλυπτε η ως τότε θρησκευτική χρήση του κτηρίου, και, ως το πιο σημαντικό σημείο αναφοράς της Kωνσταντινούπολης, αποδόθηκε στην παγκόσμια κοινότητα, σε όλους τους επισκέπτες, σε όσους πιστεύουν τις αξίες του διαλόγου, της ελευθερίας και της ειρήνης, υπερβαίνοντας τα όρια της μίας θρησκείας.
«Η Αγία Σοφία», μνημείο με οικουμενικό χαρακτήρα, ανήκει στην ανθρωπότητα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η προκλητική και διχαστική απόφαση μετατροπής της σε τζαμί δυναμιτίζει το κλίμα διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα, την ΕΕ και την Τουρκία. Ενισχύει τον θρησκευτικό φανατισμό. Δημιουργεί καχυποψία και ανασφάλεια στις σχέσεις των δύο λαών, και τροφοδοτεί ένα δυσμενές περιβάλλον ιδιαίτερα στις μεθόριες περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων, όπου για χρόνια επιδιώκεται να αρθούν οι αντιθέσεις και να σταθεροποιηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και εμπορικών, τουριστικών και πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασιών.

1. Καταδικάζουμε την απόφαση του Τούρκου Προέδρου να τροποποιήσει το μουσειακό χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας.
2. Εκφράζουμε τους φόβους μας για την καταστροφή που μπορεί να επέλθει στο κτήριο και τα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά του στοιχεία κατά την θρησκευτική του χρήση.
3. Εκφράζουμε την ανησυχία μας για το κλίμα διχασμού που καλλιεργούν τέτοιες αποφάσεις και δυναμιτίζουν την συνεργασία και ειρηνική συνύπαρξη των λαών, με το ιδιαίτερο αρνητικό αντίκτυπο στις κοινωνίες που συνορεύουν μεταξύ τους.
4. Στηρίζουμε την Ελληνική Κυβέρνηση και χαιρετίζουμε την ενότητα του πολιτικού κόσμου στην προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη χρήση κάθε νομικού και διπλωματικού μέσου για την προστασία του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας ως πολιτιστικού μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς.
5. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στην προστασία του μνημείου, εφαρμόζοντας το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019, με το οποίο η ΕΕ αντιτίθεται “σε κάθε ακραία άποψη που προωθεί την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του ιστορικό-θρησκευτικού μνημείου της Αγίας Σοφίας, καθώς και στη μετατροπή του σε τζαμί”.
6. Καλούμε την ΟΥΝΕΣΚΟ και τα Ηνωμένα Έθνη να διαφυλάξουν τον οικουμενικό πολιτιστικό χαρακτήρα ενός μνημείου που από το 1985 έχει ενταχθεί στα προστατευόμενα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομίας.
7. Συντασσόμαστε με τις ενέργειες των συλλογικών οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ)
8. Το παρόν ψήφισμα θα αποσταλεί στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Γραφείο της ΕΕ στην Ελλάδα, στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή της ΟΥΝΕΣΚΟ ,στα Ευρωπαϊκά Όργανα της Αυτοδιοίκησης, στο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης και στον Τούρκο Πρεσβευτή στην Αθήνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

Categories