ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 29/7/2020

Σε συνέχεια, του από 24/7/2020 Δελτίου Τύπου, στο οποίο θέσαμε σοβαρά ζητήματα για την προετοιμασία και τον τρόπο συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεδομένου ότι η Περιφερειακή Αρχή και το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έλαβαν υπόψη τους καμία από τις παρατηρήσεις μας καθώς κι αυτές του συνόλου σχεδόν των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, προβαίνοντας παρά μόνο στην απόσυρση κάποιων θεμάτων από την ημερήσια διάταξη, σας δηλώνουμε ότι ως ελάχιστη πράξη διαμαρτυρίας, θα απέχουμε από την 13η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καταγγέλλοντας τον τρόπο που επιλέγεται να πραγματοποιηθεί και ζητάμε τη σύγκλησή της με τη φυσική παρουσία των Περιφερειακών Συμβούλων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα υγειονομικής προστασίας, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΣΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ

Categories