Στην υπογραφή της απόφασης για τα έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων στο Δήμο Κρωπίας παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός.

Στην υπογραφή της απόφασης για τα έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων στο Δήμο Κρωπίας παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός.

Στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιείται από την Περιφέρεια με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής για 54 Δήμους, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε την απόφαση ένταξης του Δήμου Κρωπίας στο πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων, σε σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας όπου συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δ. Κιούσης και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης.

Το έργο αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 5 κτιρίων εντός 4 δημοτικών σχολείων και είναι συνολικού προϋπολογισμού 693.620 ευρώ, εκ των οποίων τα 360.000 ευρώ χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα εξής σχολεία : 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο. Η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θερμομόνωση στο κτιριακό κέλυφος.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών προβλέπεται μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας κατά 380.000 kWh/yr και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 116 tn/yr. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 4/12/2021.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Πατούλης : «Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τους Δήμους εντάσσεται και η έγκριση για την έναρξη έργων που θα συμβάλουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σχολικών κτιρίων» γεγονός που αποτελεί έμπρακτη απόδειξη για τη βαρύτητα που δίνει η Περιφέρεια και ο Δήμος στην υλοποίηση πράσινων πολιτικών.

Categories