Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαρωνίδας Γ. Μπρέγιαννης

Παραιτήθηκε χθες βράδυ, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαρωνίδας Γ.Μπρέγιαννης με μία λιτή δήλωση, για λόγους Προσωπικούς και επαγγελματικούς.

Περισσότερα μόλις μάθουμε λεπτομέρειες

Categories