Στο προσκήνιο το ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ με 18 Ανεμογεννήτριες στο Πανί. Ομόφωνη αρνητική απόφαση Δημ. Συμβουλίου Σαρωνικού.

Στο προσκήνιο και οι άλλες 18 Ανεμογεννήτριες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ “ΑΝΕΜΟΣ” στο Πανί, εκτός από την μία της Εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Στην τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 3/8/20, ο Δήμαρχος Π Φιλίππου ενημέρωσε το Σώμα πως παρελήφθη από την Περιφέρεια Αττικής έγγραφο με το οποίο ενημερώνει τους Δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής (με κοινοποίηση στον Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Αιολικού Πάρκου.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ανακοίνωση “προς γνωστοποίηση του Κοινού”.

Ο Δήμαρχος Π.Φιλίππου με την ευκαιρία, έθεσε το θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης και ζήτησε να ψηφιστεί Αρνητική Γνωμοδότηση, κάτι που έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ. 

Δείτε τη συζήτηση του θέματος στην οποία έγινε μικρή αντιπαράθεση με την Μειοψηφία, μετά την τοποθέτηση του Δ. Παπαχρήστου που αφορούσε την κριτική που εχει ασκηθεί στον Π.Φιλίππου για τη στάση του όταν ήταν Αντιπεριφερειάρχης

Δείτε το απόσπασμα από την τηλεδιάσκεψη με τη συζήτηση του θέματος

 

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/756846985143925/

Categories