Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός του Ιστοχώρου “saronikoscity.gr” για την αμεσότερη πρόσβαση των Χρηστών.

Με απόφαση Δημάρχου, διατίθεται το ποσό των 16740 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας ιστοσελίδας του Δήμου Σαρωνικού saronikoscity.gr προκειμένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που προκύπτουν από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η αμεσότερη πρόσβαση των χρηστών  -όπως περιγράφεται στην απόφαση- την οποία “αλιεύσαμε” από ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η Απόφαση:

” …. Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Πέντε Χιλ. Ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 00-6224.004, οικονομικού έτους 2020 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ saronikoscity.gr ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΣΟ ΑΠΌ ΠΛΕΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.

Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κ.ΛΠ., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 14/2020 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΥ 16.740€, ΠΟΣΟ 5.000€ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΠΟΣΟ 11.740€ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ) “

Η Ανακατασκευή ανατέθηκε σε σχετική με το αντικείμενο επιχείρηση.

 

Categories