Υπαίθριους Χώρους άθλησης δημιουργεί ο Δήμος Σαρωνικού

Διαβάζουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μεταφέρουμε ακριβώς το κείμενο της απόφασης του Δήμου, σύμφωνα με την οποία δημιουργούνται “Χώροι Υπαίθριας Γυμναστικής” με όργανα αξίας 16,000 eur

Θα ήταν καλή ιδέα, ο Δήμος να μας ενημερώσει για τον σχεδιασμό και τις λεπτομέρειες της μελέτης 45/20 της Τεχνικής Υπηρεσίας και να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για την δημοσιοποίησή της.

Οι φωτο είναι από δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας (Ιαν 17) από το Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο Λεμεσού

Δείτε το αποφαντικό τμήμα όπως έχει αναρτηθεί στην Διαυγεια.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
….  Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Δέκα Πέντε Χιλ. Εννιακόσια Ενενήντα Εννέα κόμμα Εβδομήντα Δύο Ευρώ (15.999,72 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 15-7135.010, οικονομικού έτους 2020 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΏ ΘΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 45/20 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ) …”

Categories