Μαρκόπουλο: Αναστέλλεται η θεατρική παράσταση «Η Λίµνη των Κύκνων».

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 14-08-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ∆ΕΜ) ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1166
Α.Φ.Μ. 090103808

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 121/2020

ΘΕΜΑ: Αναστολή πολιτιστικής εκδήλωσης.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Έχοντας υπόψη:
• Την νέα έξαρση κρουσµάτων Covid 19
• Την από 13-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για αναστολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής σε συνδιοργάνωση µε τους ∆ήµους για το χρονικό
διάστηµα 14-31/8/2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναστέλλουµε τη θεατρική παράσταση «Η Λίµνη των Κύκνων», που ήταν προγραµµατισµένη να πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 και ώρα 9.00 µ.µ., στο θέατρο Σάρας
Μαρκοπούλου.

Με γνώµονα την προάσπιση της δηµόσιας υγείας και δεδοµένου του αυξηµένου επιδηµιολογικού φορτίου στην Αττική, είµαστε υποχρεωµένοι να µειώσουµε κάθε πιθανότητα εξάπλωσης µέσω του συγχρωτισµού στις εκδηλώσεις, συνεχίζοντας βέβαια να ακολουθούµε πιστά, κάθε µέτρο προφύλαξης που έχουν αναδείξει οι ειδικοί, τόσο στον επαγγελµατικό, όσο και τον προσωπικό µας χώρο και δραστηριότητες.

Για τις υπόλοιπες προγραµµατισµένες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κ.∆.Ε.Μ. το Σεπτέµβριο, θα υπάρξει νεότερη απόφαση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.∆.Ε.Μ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ

Categories