Ιδρύθηκε ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

Με χαρά λάβαμε δελτίο τύπου με το οποίο ανακοινώνεται η ίδρυση ΣΥΛΛΟΓΟυ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ.

Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Categories