Η παρουσίαση του έργου με το ΕΚΠΑ για τη Διαχείριση απορριμμάτων και η συμφωνία με ΕΤΑΔ στο ΔΣ της Τετάρτης 9/9.

Δύο σημαντικά θέματα περιλαμβάνονται σε αυτά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της Τετάρτης 9/9 τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στα μέλη του Σώματος.

1. Ενημέρωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Κωνσταντίνο Χασάπη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ για το έργο με τίτλο « Σχεδιασμός Διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και εφαρμογή δράσεων για την αύξηση της ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρωνικού».

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση της ΕΤΑΔ Α.Ε. για απόδοση στο Δήμο Σαρωνικού ποσοστού επί των πραγματικών εσόδων των εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας Δήμου Σαρωνικού και ΕΤΑΔ Α.Ε.

Τα υπόλοιπα θέματα

3. Λήψη απόφασης για την καταγγελία της από 27-6-2019 σύμβασης του έργου «Έξοδα δράσεων συμβουλευτικής ωφελουμένων σε θέματα οικιακής οικονομίας και αυτάρκειας για την υλοποίηση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΤΕΒΑ 2018- 2019) με ανάδοχο εταιρεία «Δ. & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

4. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 57.520,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της γ΄ κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού».

5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.342,00 € από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του εθνικού τμήματος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τις «Προσωρινές
εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 2 ου Νηπιαγωγείου Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού».

6. Έγκριση-παραλαβή της μελέτης « Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων περιοχής Λάκκας β΄ κατοικίας και οδού Ηλέκτρας Δ.Κ. Αναβύσσου.

7. Τροποποίηση των υπ'αρίθμ. 91/23-4-2019 και 79/17-6-2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση του 1ου και 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με ανάδοχο την εταιρία “Γ. Α.Τ.Ε.”.

8. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ και 1 ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΔΔ Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».

9. Λήψη απόφασης επί αίτησης Λ. –Τριαντ. Π. περί προσκύρωσης τμήματος οδού Αριστείδη (περιοχή Λαγονησίου)

Η Συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης -ώρα έναρξης: 6.00 μμ

Categories